Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorginspectie breidt uit: nieuwe inspecteurs, nieuwe kansen Nieuwsberichten

Zorginspectie breidt uit: nieuwe inspecteurs, nieuwe kansen

Nieuwsbericht
8 juli 2024

De voorbije maanden verwelkomde de afdeling Zorginspectie veel nieuwe collega’s. Op het einde van de rit zullen in totaal 77 mensen de ploeg van afdelingshoofd Stef Van Eekert versterken. Laura Van den Branden is één van hen. In een dubbelinterview vertelt Stef over het traject dat al afgelegd werd binnen Zorginspectie en nog altijd loopt, en geeft Laura ons een inkijk in haar eerste maanden als inspecteur.

Maar om te beginnen bij het begin, gaan we even terug in de tijd, naar de Parlementaire Onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang. Want een van de vele aanbevelingen van deze onderzoekscommissie was dat er meer toezicht nodig was in de kinderopvang.

“De dramatische gebeurtenissen in de kinderopvang en de Parlementaire Onderzoekscommissie die daaruit volgde, zorgden ervoor dat het belang van inspectie, met toezicht op kwaliteit van zorg en op de besteding van de overheidsmiddelen, en de daaruit volgende handhaving werd aangetoond. Niet alleen in de kinderopvang, maar in het hele beleidsdomein. Hierdoor mocht Zorginspectie initieel 67 nieuwe mensen aannemen”, vertelt Stef. “Intussen wees de Vlaamse regering ons nog tien extra plaatsen toe voor nieuwe collega’s voor de financiële inspecties en de buitenschoolse kinderopvang. Ook de collega’s die instaan voor de handhaving werden versterkt. Dat toont aan dat het bewustzijn rond het belang van de handhavingsketen erg gegroeid is, een heel goede zaak.”

Meer dan aanwervingen alleen

Maar 77 nieuwe mensen aannemen doe je natuurlijk niet zomaar. “Het was snel duidelijk dat dit het moment was om onze afdeling goed onder de loep te nemen. Vertrekkende vanuit onze missie en visie dachten we na over hoe we dankzij deze versterking onze opdracht nog efficiënter kunnen uitvoeren. Want het ging niet zomaar over het aanwerven van nieuwe inspecteurs, maar ook over mensen in de staf van de inspectieteams en een sterk ondersteunend team. We herbekeken de volledige organisatiestructuur en leiden daar met ondersteuning van de collega’s van HRO een personeelsplan uit af. Collega’s konden binnen deze nieuwe organisatiestructuur ook van functie wisselen. Het was mooi om te zien dat een 20-tal collega’s dat deden. Daarna konden we starten met de aanwervingen.”

Een van de nieuwe inspecteurs bij het team Woonzorg en Welzijn is Laura Van den Branden. Ze is vroedvrouw van opleiding en had altijd een sterke interesse in de zorgsector. Bijdragen aan kwaliteitsvolle zorg en de maatschappelijke impact van de job waren haar grootste motivatie om te solliciteren.

Laura voelde zich meteen welkom bij Zorginspectie. Een gevoel dat versterkt werd door een uitgebreid introductie- en opleidingstraject. “Samen met ongeveer 25 nieuwe collega’s werden we eerst 2 weken ondergedompeld in de wereld van Zorginspectie, wat ons meteen een gevoel van verbondenheid gaf. Daarna werden we verder ingewerkt en opgeleid in onze respectievelijke teams. We kregen allemaal een meter of peter toegewezen. Dat gaf me een veilig gevoel omdat ik altijd op mijn meter kon terugvallen en laagdrempelig vragen kon stellen,” deelt Laura.

Nieuwe zorginspecteur Laura Van den Branden en afdelingshoofd Stef Van Eekert

Bouwen aan vertrouwen

“Bij de start in mijn eigen team ging ik met verschillende inspecteurs mee om te observeren, waardoor ik mijn collega’s goed leerde kennen. Geleidelijk aan begon ik zelf bepaalde modules te bevragen, tot ik klaar was om onder begeleiding zelf een eerste inspectie te doen. Dit alles op mijn eigen tempo”, vertelt Laura. “En daar ben ik blij om, want elke inspectie biedt nieuwe inzichten en uitdagingen, waardoor ik continu leer, teruggrijp naar de basis en groei in mijn rol.”

Stef benadrukt het belang van een stevige basis. “We moedigen altijd aan om de nodige tijd te nemen. Voel je nog onzekerheid, blijf dan nog even meelopen om je fundament te verstevigen. De basisingesteldheid en de basisprincipes van waaruit we vertrekken bij een inspectie worden tijdens de introductie veel herhaald. Wat is onze maatschappelijke positie, onze maatschappelijke taak. Daar moeten inspecteurs altijd op kunnen terugvallen, want dat moet tot in het kleinste detail van je inspectie je referentiekader zijn. Elke inspectie is anders, er is geen draaiboek dat je kan volgen. Elke beslissing moet vanuit dat basiskader genomen worden.”

Intussen gaat Laura alleen op inspectie en is ze positief verrast door de veelzijdigheid van de job als inspecteur. “Ik ben heel blij met mijn keuze”, vertelt Laura. Het is helemaal wat ik ervan verwachtte en zelfs meer. De verantwoordelijkheid die je krijgt, het bepalen van je eigen agenda en werkindeling. Ik mag ook meewerken aan de ontwikkeling van een nieuw inspectie-instrument. Ik ben heel blij dat ik via mijn nieuwe job kan bijdragen aan kwaliteitsvolle zorg in Vlaanderen. Die gemeenschappelijke motivatie binnen Zorginspectie zorgt voor een heel fijne dynamiek en een gevoel van verbondenheid bij de collega’s.

Uitdagingen en verwachtingen

De nieuwe inspecteurs gaan stilaan alleen op pad waardoor Zorginspectie meer capaciteit zal kunnen draaien. “En dat was uiteindelijke wel de bedoeling”, licht Stef toe. “De Vlaamse regering heeft sterk in ons geïnvesteerd en het belang van inspectie is benadrukt, maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee die we nu gaan moeten blijven waarmaken. Dankzij de inspanningen van alle collega’s kunnen we de inspectiefrequentie gaan verhogen en worden de doorlooptijden tussen bijvoorbeeld een klacht en een inspectie korter. Dat zal de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komen en dat is ook wat de burger van ons verwacht.”

“Ik besef heel goed dat dit een vol te houden inspanning vraagt”, gaat Stef verder. We zijn heel tevreden met het traject dat tot nu toe gelopen is. Maar we mogen het nu niet voor vanzelfsprekend nemen. Onze nieuwe ploeg, die in totaal zo’n 180 medewerkers zal tellen, heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is nu zaak om de werking van die ploeg verder uit te bouwen en verder te optimaliseren. We moeten kritisch blijven voor onszelf. Daarom sluit ik mijn verwelkoming van de nieuwe collega’s ook altijd af met hen uitdrukkelijk uit te nodigen om mee na te denken over Zorginspectie, om samen Zorginspectie vorm te geven. Dat vraagt een inspanning van iedereen, elke dag. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen waarmaken”, besluit hij.