Het programma kreeg vorm dankzij de bijdrages van alle Vlaamse partners (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBUZA), Flanders Investment and Trade (FIT), Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de Vlaamse Innovatiecluster voor de Logistiek (VIL)) die hun vakkennis en netwerk ter beschikking stelden.

Na een kennismaking met het Vlaamse beleidskader en -actoren die een rol spelen voor de logistieke sector op maandag, konden de deelnemers de dagen erop een duik nemen in meer concrete cases op het terrein en met eigen ogen zien wat logistiek Vlaanderen concreet te bieden heeft in domeinen zoals (lucht)haven- en stedelijke logistiek, autonome binnenvaart, pharma-logistiek, digital twins en physical internet. Ook nieuwe uitdagingen zoals het verzekeren van de veerkracht van de logistieke keten en cybersecurity kregen de nodige aandacht.

Zowel de Vlaamse universiteiten als de belangrijkste onderzoekscentra imec, VITO en Flanders Make konden een tipje van de sluier lichten over hun activiteiten en relevante projecten. Naast een bezoek aan Logiville werd de luchthaven van Zaventem bezocht, de haven van Antwerpen-Zeebrugge, Seafar en enkele grote logistieke spelers zoals H. Essers en DHL.

Als afsluiter werd teruggeblikt op het erg volle programma, welke zaken de deelnemers zeker zouden meenemen en uitdragen in hun respectievelijke landen maar ook al even vooruitgekeken naar de verdere stappen om met elkaar in contact te blijven, in te zetten op een bredere samenwerking met zowel de betrokken beleidsactoren als met de private sector, kennisorganisaties en universiteiten.

We danken de deelnemers voor hun actieve deelname, hun open blik en prangende vragen en voor hun medewerking om van deze editie van het FIIVP een succes te maken!