Selectie oproep 2

Op 12 september werden de resultaten van de tweede AFIF cut-off date bekendgemaakt. 24 projecten kwamen succesvol door de selectie, goed voor €292,5 miljoen aan EU subsidie. Bij de geselecteerde projecten waren ook twee projecten met uitrol in Vlaanderen, één rond waterstoftankstations en één rond laadinfrastructuur.

Voor de laatste drie AFIF deadlines is er nog heel wat geld beschikbaar: € 930 miljoen voor projecten met Implementing Partner (IP) en €283 miljoen voor projecten zonder Implementing Partner. We herinneren jullie er graag aan dat PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, de accreditatieprocedure succesvol heeft doorlopen en als Implementing Partner kan optreden binnen AFIF. Vragen hieromtrent kan u richten aan PMV-CEF@pmv.eu(opent in uw e-mail applicatie).

Deadline oproep 3 nadert

Op 10 november 2022 sluit de aanvraagperiode voor de derde rollende oproep af. Projectpromotoren die geïnteresseerd zijn om een projectvoorstel in te dienen, kunnen op onze CEF-website alle stappen terugvinden die doorlopen moeten worden.

Denk eraan dat voor projecten met fysieke interventies moet worden aangetoond dat de Europese milieuwetgeving werd nageleefd. Hiervoor is een verklaring nodig van enerzijds de Vlaamse Milieumaatschappij omtrent de impact van het project op de waterkwaliteit, anderzijds van het Agentschap Natuur en Bos indien er geen significante impact is op Natura2000 sites.

De deadline om deze milieuverklaringen aan te vragen voor de derde cut-off date, is 29 september 2022. Tegen die datum ontvangt het Vlaamse CEF team ook graag een projectconcept. Het volledige aanvraagdossier wordt tegen 27 oktober 2022 verwacht voor nazicht en validatie.

Let op: bij gewestoverschrijdende projecten staat de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in voor screening en validatie. Meer info hierover vinden jullie hier terug.