Elektrische wagen aan laadpaal.
© Karel Hemerijckx

Op 12 april werd het bestek gelanceerd waarmee laadpaalexploitanten werden gezocht om publieke laadpunten voor elektrische wagens op het openbare domein uit te rollen. Deze exploitanten zullen ervoor zorgen dat er in heel Vlaanderen laadpunten geïnstalleerd worden. De steden Antwerpen, Gent en Oostende hebben er vorig jaar voor gekozen om zelf in te staan voor de publieke laadpalen op hun grondgebied.

Een publieke laadpaal op het openbare domein kan er op drie manieren komen:

  • Iedereen die met een volledig elektrische wagen rijdt (of hiermee in de nabije toekomst zal rijden) en zelf geen laadpunt kan installeren en niet beschikt over een publiek laadpunt in de buurt, kan een publiek toegankelijk laadpunt aanvragen via een e-loket (Paal volgt Wagen). Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.
  • Daarnaast zullen er laadpunten automatisch worden bijgeplaatst wanneer bestaande laadpalen zeer frequent worden gebruikt (Paal volgt Paal).
  • Op vraag van gemeenten kunnen aanvullend, proactief publieke laadpalen geplaatst worden op strategische locaties(opent in nieuw venster), bijvoorbeeld laadeilanden op parkeerpleinen bij appartementsgebouwen.
Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.
LP

Lydia Peeters

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken