Geert Van Cappellen (FITA) toonde onder meer aan dat de regio’s kampen met gelijkaardige uitdagingen in thema’s als navigatie, droogte/overstroming, klimaatverandering.

Dit is een belangrijke stap in het hernieuwen van de samenwerking met deze geostrategisch belangrijke regio en met de Mekong River Commission als cruciale speler in de waterdiplomatie. Tijdens de 27e Raad van de Mekong Rivier Commissie op 26 november 2020 is Vlaanderen officieel toegetreden als ontwikkelingspartner van de MRC. Minister-president Jambon ondertekende toen met de voormalige CEO van de MRC de Grant Agreement die de financiering en de inhoud van dit engagement bepaalt. Vlaanderen trekt hiervoor 1,1 miljoen euro uit voor de strategische periode 2021-2025.

Door COVID-19 verliepen de ondertekening en de daarop volgende contacten bijna volledig digitaal. Dankzij dit fysieke evenement kunnen de persoonlijke contacten terug worden aangehaald. Die zijn cruciaal om de samenwerking met de Aziatische partners samen verder vorm te geven en de netwerken succesvol te versterken.

Dit seminarie verdiept de samenwerkingsopportuniteiten rond duurzaam waterbeheer tussen Vlaanderen en de Mekongregio. Beide regio’s hebben gelijkaardige uitdagingen in thema’s als navigatie, droogte/overstroming, klimaatverandering, en zoeken samen naar oplossingen. Deze samenwerking biedt een voedingsbodem voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Een honderdtal Vlaamse actoren hebben zich dan ook gemeld voor dit evenement en betonen interesse voor samenwerking in dit kader.