Kweek en verkoop van dieren zijn verboden in dierenpensions.

Alle dierenpensions moeten worden erkend door de minister en zijn onderworpen aan controles.

Erkenning noodzakelijk

Controles van dierenpensions

Dierenpensions worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Die controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of als er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting.

Regels dierenpension

Wanneer de eigenaar van een dier zijn dier onderbrengt in een dierenpension, legt de eigenaar het paspoort of vaccinatieboekje voor aan de verantwoordelijke van het pension. Die kijkt na of:

  • de hond gevaccineerd is tegen de ziekte van Carré, parvovirose, hepatitis contagiosa canis en kennelhoest
  • de kat gevaccineerd is tegen panleucopenie, rhinotracheitis en leucose.

Het vaccinatieboekje of paspoort blijft steeds bij het dier.

Bij de opvang van een dier in een dierenpension sluit de verantwoordelijke met de eigenaar een contract af zoals bepaald in het KB van 27 april 2007 (PDF bestand opent in nieuw venster). In dat contract moeten volgende gegevens staan:

  • naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar
  • duur van het verblijf van het dier
  • de verbintenis van de verantwoordelijke van het pension om het dier onderdak te geven (alleen of in groep), eten te geven zoals overeengekomen en indien nodig een dierenarts te raadplegen.