Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dierenwelzijn in een landbouwbedrijf

Dierenwelzijn in een landbouwbedrijf

Met het oog op het dierenwelzijn zijn er voorwaarden vastgelegd om landbouwdieren te mogen houden. Ook voor het slachten en doden van dieren zijn er regels. Ook de ingrepen op gewervelde dieren die toegestaan zijn en het commercieel transport van landbouwdieren, zijn sterk gereglementeerd.

Identificatie en registratie van landbouwdieren

Koeien grazen op een groene weide.
© Joris Casaer

Landbouwhuisdieren worden geïdentificeerd om hun herkomst te kunnen traceren in het kader van de voedselveiligheid. De identificatie wordt geregistreerd in een centrale Belgische databank ('SANITEL').

De wetgeving over de identificatie is gebaseerd op dierengezondheid en is een bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dierengezondheidszorg Vlaanderen beheert de SANITEL-gegevens voor Vlaanderen: hun 'Veeportaal' is een handige online toepassing voor rundveehouders, varkenshouders en houders van schapen, geiten en herten.

Kweken van landbouwdieren

Om de dieren in landbouwbedrijven te beschermen, zijn er voorwaarden om ze te mogen houden. Naast algemene voorwaarden voor alle kwekerijen van landbouwdieren zijn er specifieke voorwaarden voor de kwekerijen van varkens, kalveren, legkippen, vleeskippen en ganzen of eenden die onder dwang worden gevoed.

Ingrepen

De Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 verbiedt ingrepen op gewervelde dieren met de verwijdering of beschadiging van gevoelige lichaamsdelen als gevolg. Pijnlijke ingrepen op gewervelde dieren moeten ook altijd onder verdoving gebeuren. Toch zijn er uitzonderingen op deze algemene principes mogelijk.

  Transport van landbouwdieren

  Een Europese verordening bepaalt normen en eisen voor commercieel transport van landbouwhuisdieren. Niet alle dieren zijn geschikt voor transport. Vervoermiddelen moeten aan een hele reeks eisen voldoen. Er zijn onder meer regels voor de manier waarop de dieren tijdens het transport behandeld moeten worden.

   Slachten en doden van dieren

   Het slachten en doden van dieren impliceert ook het fixeren en bedwelmen van de dieren. Er zijn ook voorwaarden voor de infrastructuur van het slachthuis en de apparatuur. Bovendien moet ook het slachthuispersoneel aan bepaalde eisen voldoen.

   Een Europese verordening bepaalt de regels voor het

   • slachten of doden van dieren die gehouden worden voor de productie van levensmiddelen, wol, huiden, pelzen of andere producten
   • doden van dieren in het kader van dierziektebestrijding.