Inhoud

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Zwerfkatten. Waar komen ze vandaan?
 • Het leven van een zwerfkat is geen pretje.
 • De verplichte sterilisatie / castratie.
 • De verplichte registratie.
 • Wat betekent het gemeentelijk zwerfkattenbeleid?
 • Waar moet ik aan denken als ik een kat in huis wil nemen?
 • Hoe kan ik nog beter voor mijn kat zorgen?

Praktische informatie

 • Het ontlenen is gratis.
 • Het transport, opstelling en afbraak wordt geregeld door de dienst Dierenwelzijn.
 • De tentoonstelling wordt enkel binnen opgesteld.
 • De tentoonstelling bestaat uit 7 losstaande modules. Ze zijn verbonden door een elektriciteitskabel en mogen maximum 5 meter uit elkaar staan.
 • Er is 1 stopcontact nodig.
 • De uitleentermijn is 3 à 4 weken.
 • De modules zijn 2 meter hoog en hebben een oppervlakte van ongeveer 1,5 x 1,5 meter.
 • Het project loopt tot juli 2023.

Voorwaarden voor het gebruik van de tentoonstelling

Enkel lokale besturen kunnen de tentoonstelling lenen. Het lokaal bestuur:

 • heeft de enquête van het zwerfkattenbeleid 2020 ingevuld
 • heeft een actief zwerfkattenbeleid
 • zal actief over de tentoonstelling communiceren
 • sluit een verzekering af (waarde: 25.000 euro)

Wanneer meerdere lokale besturen interesse hebben, zal rekening gehouden worden met:

 • de geografische spreiding
 • bijkomende randactiviteiten die het lokaal bestuur zal organiseren

Suggesties voor bijkomende activiteiten / promotie

 • Zet de kat centraal in de bibliotheek en breng een selectie van boeken samen.
 • Verwijs via de campagne affiche naar de tentoonstelling
 • Hang de affiche met de concrete info (waar? wanneer?) op plaatsen waar katteneigenaars komen (grootwarenhuis, diervoedingszaak, dierenarts, ...).
 • Organiseer een lezing over katten met een gekende spreker of een lokale dierenarts.
 • Organiseer een filmavond over katten: Aristokatten, Minoes, Cat stories, …
 • Nodig kleuter- en lagere scholen uit. De leerkrachten kunnen de leerlingen voorbereiden via de gratis lessen van het project Oog in oog ((opent in nieuw venster)) van de dienst Dierenwelzijn. De leerlingen kunnen tekeningen van katten maken die in dezelfde tentoonstellingsruimte kunnen gehangen worden.
 • Doe een oproep voor vrijwilligers
 • Maak het meldpunt zwerfkatten bekend op de tentoonstelling
 • Nodig het asiel / vzw die instaat voor het zwerfkattenbeleid uit voor een infostandje
 • Vraag inwoners om foto’s van hun kat door te geven voor de Facebookpagina

Heeft u nog suggesties? Laat het ons weten.

Content voor communicatie

Campagnemateriaal

Flyer De Geknipte Kat (PDF bestand opent in nieuw venster)

Op het campagnebeeld is ruimte voor de praktische info (locatie, periode, ...)

De boodschap wordt ludiek weergegeven.

Interesse?