Hoeveel bedraagt de prijs?

De beste bachelorproef en beste masterproef winnen elk 1.500 euro.

Hoe deelnemen?

De deelnemer bezorgt volgende documenten via mail:

  1. een volledig ingevuld inschrijvingsformulier
  2. een Nederlandstalige, wetenschappelijke samenvatting van maximaal 300 woorden. Naast de samenvatting staat enkel de naam van de student vermeld. Er is geen vermelding van of verwijzing naar de onderwijsinstelling of promotoren.
  3. een kort Nederlandstalig, vulgariserend persartikel van maximaal 600 woorden (excl. figuren/tabellen/foto’s)
  4. het pdf-bestand van het eindwerk.

Het eindwerk mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven zijn. Het bevat de titel, de naam van de student en de promotor(en), de onderwijsinstelling, de afstudeerrichting en het niveau (Master/Bachelor), het jaar van promotie, en de eindwerktekst.

Een inschrijving zonder volledig ingevuld formulier of zonder alle bijlagen is niet ontvankelijk.

Inschrijvingsformulier Dierenwelzijnsprijs (Word bestand)

Wanneer indienen?

De inzending moet uiterlijk op 15 september 2021 toekomen op het mailadres dierenwelzijn@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) met als onderwerp ‘Dierenwelzijnsprijs scriptie’.

Jury

De jury maakt een preselectie op basis van het persartikel en de wetenschappelijke samenvatting. Ze beoordeelt de inzendingen op:
het belang van het werk voor het dierenwelzijn
• de maatschappelijke relevantie van het onderzoek
• de wetenschappelijke kwaliteit.
• het taalgebruik, de lay-out en de structuur
De jury bestaat uit de leden van de Stuurgroep van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn, en twee leden van de Dienst voor Dierenwelzijn.

Organisatie

De Dierenwelzijnsprijs is een initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor Dierenwelzijn, de dienst Dierenwelzijn en de stuurgroep van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. De wedstrijd wordt georganiseerd door dienst Dierenwelzijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Ester Peeters - ester.peeters@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)