Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemeen overzicht van de inlichtingen Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Algemeen overzicht van de inlichtingen

Een dossier met ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ bevat meer dan 50 inlichtingen, gegroepeerd in thematische rubrieken.

Het dossier is uniform voor alle Vlaamse lokale besturen. Een aantal inlichtingen zijn verplicht in het kader van de publicatie en/of verkoopovereenkomst; deze worden dan ook standaard meegegeven in een dossier ongeacht voor welk perceel of in welke Vlaamse gemeente dit perceel gelegen is. Anderzijds zijn er inlichtingen die niet verplicht worden door wetgeving maar wel als relevant beschouwd worden voor de potentiële koper. Het lokaal bestuur heeft dus de mogelijkheid om additionele inlichtingen toe te voegen in een dossier.

Klik op de naam van de rubriek of inlichting in onderstaande tabel om meer informatie zoals de omschrijving, het eventuele wettelijke kader en de ‘scope’ van de inlichting (wat hoort hier wel of niet onder) te bekijken (nog in opbouw).

Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht (zie laatste kolom in de tabel hieronder). Klik hier om naar een overzicht te gaan van de contactinformatie van deze organisaties.

Opgelet: Het lokaal bestuur doet enkel kwaliteitscontrole op de inlichtingen waarvoor zij informatieverstrekker is. Het is aangeraden dat de aanvrager zelf de nodige controle doet voor de automatisch opgehaalde informatie bij Vlaamse instanties (zie kwaliteitscontrole).

RubriekInlichtingStandaard opgenomen in het dossierInformatieverstrekker
OverheidsplannenGewestplanJaLokaal bestuur
Algemeen Plan van AanlegJaLokaal bestuur
Bijzonder Plan van AanlegJaLokaal bestuur
RUP (gewestelijk)JaLokaal bestuur
RUP (provinciaal)JaLokaal bestuur
RUP (gemeentelijk)JaLokaal bestuur
Verordening (gewestelijk)JaLokaal bestuur
Verordening (provinciaal)JaLokaal bestuur
Verordening (gemeentelijk)JaLokaal bestuur
Rooilijnplan (gemeentelijk)JaLokaal bestuur
Onteigeningsplan (gemeentelijk)JaLokaal bestuur
Ruil- of HerverkavelingsplanJaLokaal bestuur
Complex projectJaLokaal bestuur
Planbaten/PlanschadeNeeLokaal bestuur
Voorwaarden vanuit een gemeentelijke akteNeeLokaal bestuur
BeleidsplanNeeLokaal bestuur
Soort weg waarlangs het perceel is gelegenNeeLokaal bestuur
VergunningenStedenbouwkundige vergunningJaLokaal bestuur
Stedenbouwkundige meldingJaLokaal bestuur
VerkavelingsvergunningJaLokaal bestuur
Vergund geachte gebouwenNeeLokaal bestuur
Milieuvergunning JaLokaal bestuur
OmgevingsvergunningJaLokaal bestuur
Stedenbouwkundige overtredingJaLokaal bestuur
Stedenbouwkundig attestJaLokaal bestuur
As-built attestNeeLokaal bestuur
Planologisch attestNeeLokaal bestuur
SplitsingNeeLokaal bestuur
VergunningstoestandNeeLokaal bestuur
MilieuZoneringsplanNeeVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
RisicogrondJaLokaal bestuur
NatuurVogelrichtlijngebied Ja (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Agentschap voor Natuur en Bos
HabitatrichtlijngebiedJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Agentschap voor Natuur en Bos
VEN en IVON-gebiedJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Agentschap voor Natuur en Bos
Beschermd duingebiedJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Agentschap voor Natuur en Bos
Beschermd waterwinningsgebiedJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Databank Ondergrond Vlaanderen
OverstromingsgevoeligheidJaVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Overstromingsgebied en oeverzoneJaVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Risicozone voor overstromingenJaVlaamse Milieumaatschappij (VMM)
SignaalgebiedJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
BeheerplanJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)Agentschap voor Natuur en Bos
Gemeentelijke kapmachtigingNeeLokaal bestuur
Grond- en pandenbeleidOnbewoonbare en/of ongeschikte woningJaAgentschap Wonen-Vlaanderen
HerstelvorderingJaAgentschap Wonen-Vlaanderen
ConformiteitsattestJaAgentschap Wonen-Vlaanderen
Leegstaand en/of verwaarloosd gebouwJaLokaal bestuur
BrownfieldconvenantJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)VLAIO
BedrijventerreinJa (behalve bij onbeschikbaarheid bron)VLAIO
Onbebouwde percelenNeeLokaal bestuur
Aankoop of gebruik gemeentegrondNeeLokaal bestuur
Besluit van de burgemeester inzake openbare veiligheidNeeLokaal bestuur
Verbod tot permanent wonenNeeLokaal bestuur
ErfgoedOnroerend erfgoedJaAgentschap Onroerend Erfgoed
Lokaal onroerend erfgoedNeeLokaal bestuur
Wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nutWettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nutNeeLokaal bestuur
HeffingenGemeentelijke heffingNeeLokaal bestuur