Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kwaliteitscontrole & validatie Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Kwaliteitscontrole & validatie

Nadat alle verplichte maar ook relevante optionele inlichtingen aangevuld werden in het dossier is het noodzakelijk dat het lokaal bestuur het dossier valideert.

Deze validatie is een finale goedkeuring van de gemeente dat de aangeleverde gemeentelijke informatie (voor zover door hen gekend) volledig en correct is. 

Valideren

Valideren kan in de geïntegreerde gemeentelijke software of in het webportaal (via de knop ‘valideer dossier’).

Na validatie:

  • Kan de gemeente niet meer editeren; het dossier komt in een ‘read-only’ modus.
  • Wordt alle gemeentelijke informatie nu ook zichtbaar voor de aanvrager.
  • Wordt er een PDF gemaakt van het dossier.

Het dossier wordt niet meer gehandtekend door het lokaal bestuur (meer informatie).

Kwaliteitscontrole van gemeentelijke vs. Vlaamse bronnen

De kwaliteitscontroleur van een lokaal bestuur heeft (momenteel) enkel de mogelijkheid om kwaliteitscontrole te doen op inlichtingen waarvoor zij informatieverstrekker is. De informatieverstrekker per inlichting is te bekijken via dit overzicht. De inlichtingen afkomstig van andere (Vlaamse) informatieverstrekkers werden automatisch verrijkt en zijn read-only, wat wil zeggen dat de gemeente hieraan geen enkele aanpassing kan doen. Het lokaal bestuur kan dan ook niet instaan voor de correctheid van deze informatie.

Door het toepassen van een binnenbuffer bij het ophalen van informatie op basis van geometrie, worden de meeste onnauwkeurigheden door eventuele perceelsverschuivingen bij deze read-only inlichtingen opgevangen. In uitzonderlijke gevallen blijft het echter mogelijk dat er informatie wordt weergegeven dat van toepassing is op een nabijgelegen perceel of dat de informatie niet doorkomt voor het perceel (bijvoorbeeld bij hele smalle percelen). Het is aan de informatieaanvrager om de nodige controle hierop te doen.

Merkt het lokaal bestuur zelf reeds een foutief antwoord op bij zo’n read-only inlichting? Dan vragen we om dit naar onze service desk(opent in uw e-mail applicatie) te mailen, zodat het Vastgoedinformatieplatform de nodige correctie kan vragen bij de bron om deze daarna opnieuw te bevragen. Het lokaal bestuur wacht in dit geval best om het dossier te valideren tot dit is gebeurd. Indien de aanvrager het pas na validatie opmerkt, is het mogelijk om een correctie aan te vragen.

Kwaliteitscontrole in het webportaal

In het webportaal van Digitaal Vlaanderen kunnen enkel de personen binnen de gemeente met de rol van ‘kwaliteitscontroleur’ een dossier valideren. De kwaliteitscontroleur kan de ingevulde inlichtingen doorlopen en waar nodig eventuele aanpassingen doen alvorens finaal te valideren.

Kwaliteitscontrole in het eigen gemeentelijk systeem

Gemeenten die in de geïntegreerde gemeentelijke software werken, bepalen in overleg met de dienstenleverancier het proces voor kwaliteitscontrole en de uiteindelijk verplichte validatie.