Gedaan met laden. U bevindt zich op: Proceswijziging voor financiële dienst Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Proceswijziging voor financiële dienst

De inning van de gemeentelijke retributie gebeurt door Athumi. Het bedrag wordt maandelijks doorgestort naar het lokale bestuur.

Inning van gemeentelijke retributie door Athumi

Athumi staat in voor de inning van de gemeentelijke retributie voor aanvragen die via het Vastgoedinformatieplatform verlopen. Hierbij wordt gefocust op het ontzorgen van de lokale besturen zowel administratief, als financieel.

 • Administratief: het lokaal bestuur hoeft geen facturen of betalingsverzoeken meer uit te sturen naar de verschillende aanvragers
 • Financieel: Athumi staat in voor het innen van de gemeentelijke retributies en de betaling aan de lokale besturen. Dit zorgt ervoor dat het lokaal bestuur geen debiteurenrisico meer loopt.

Uitbetaling volgens self-billing principe

Om de uitbetaling aan het lokaal bestuur zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, wordt er gewerkt volgens het principe van self-billing.
Elke maand worden de aanvragen per lokaal bestuur samengevoegd en bezorgt Athumi één afrekeningsstuk (PDF) via e-mail aan elk lokaal bestuur. Dit afrekeningsstuk dient dan door het lokaal bestuur te worden ingeboekt in de boekhouding.
Het afrekeningsstuk wordt geacht aanvaard te zijn indien het lokaal bestuur het niet betwist binnen een termijn van 15 dagen na het uitreiken van het afrekeningsstuk.
30 dagen na het versturen van het afrekeningsstuk wordt de betaling door Athumi uitgevoerd.

Auditing & controle

Bij het afrekeningsstuk zit ook een detail dat alle transacties oplijst die vervat zitten in het afrekeningsstuk.

Daarnaast is er voor het lokaal bestuur (rol financieel beheerder) eveneens een financieel rapport beschikbaar in het Vlaams webportaal, dat bijkomende informatie bevat. Zorg dat u de rol van ‘financieel beheerder’ kreeg via het Vlaams Gebruikersbeheer en log in in het webportaal. Klik rechts bovenaan op de eigen naam en dan op ‘financieel rapport’ om het CSV-bestand te kunnen downloaden.

Het rapport bevat alle aanvragen in de behandelde gemeente die via het Vastgoedinformatieplatform zijn verlopen. Dit bestand in csv-formaat bevat onder andere volgende data:

 • Aanvrager: de OVO- of KBO-code van de aanvrager
 • Aanvraag ID: het unieke ID van de aanvraag
 • Datum aanvraag
 • Status aanvraag
 • Dossiernummer: de VIP-referentie
 • Aanvraag referentie: de referentie die de aanvrager zelf meegeeft
 • CaPaKey: het perceelsnummer
 • Valuta
 • Kostprijs: de prijs voor de retributie te betalen voor het dossier
 • Integrator: via welke software kwam de aanvraag binnen?
 • Datum eerste validatie: datum waarop het dossier gevalideerd werd