Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wettelijke logging Gebruikersomgeving Vastgoedinformatieplatform

Wettelijke logging

Het Vastgoedinformatieplatform biedt transparantie aan de functionaris voor gegevensbescherming. Elke informatieaanvraag via het platform wordt gelogd en ter beschikking gesteld aan de functionaris voor gegevensbescherming. Op die manier voldoet het Vastgoedinformatieplatform (én diens gebruiker) aan de vereisten met betrekking tot de logging voor persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden van de leverancier.

Elke integrerende partij dient eveneens de noodzakelijke wettelijke logging te voorzien zodanig dat op aanvraag de gedeelde logketting kan gereconstrueerd worden.

Beschikbare gegevens

In de logging worden volgende gegevens opgeslagen:

 • Referentie: uniek referentienummer van de vraag / het antwoord
 • Wat: Actie die uitgevoerd werd bv. overzicht van mijn aangevraagde dossiers (incl. CaPaKey)
 • Wie: Organisatie (én gebruiker bij gebruik van het Vlaams webportaal) die een actie doet bv. weigering dossier, verrijking velden
 • Gebruikersinformatie:
  • KBO-nummer van de organisatie waarvoor de gebruiker werkzaam is ,
  • OVO-nummer indien de gebruiker werkzaamheden uitvoert voor een overheidsorganisatie
  • INSZ-nummer van de persoon indien het Vlaams webportaal gebruikt wordt
   • Bij gebruik van de eigen (gemeentelijke) software, is het aan de dienstenleverancier om de nodige logging op gebruikersniveau te voorzien
 • Waarom: hoedanigheid waarin de vraag gesteld wordt, bv. vastgoedinlichtingen voor overdracht
 • Wanneer: tijdstip waarop de actie gedaan werd
 • Over wie: persoonsgegevens waarover de vraag en het antwoord handelen waaronder identificatie van het perceel, adres en/of gebouweenheden

Doelstelling

Alle bewaarde gegevens kunnen gebruikt worden voor audit doeleinden:

 • Opvragen van wie met welke toepassing de gegevens van een specifiek perceel (capakey, adres, gebouweenheid) opgevraagd heeft.
 • Ter controle op de overeenkomst tussen ontvangen en verzonden gegevens.

Bewaring en opvraging

 • Wettelijk verplichte bewaring gedurende 10 jaar. De logging-gegevens worden slechts gedurende 6 maanden online bewaard (zodat deze gegevens onmiddellijk opvraagbaar zijn).
 • Daarna worden ze gearchiveerd voor een termijn van 9,5 jaar.