Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dataset ‘Landbouwgebruikspercelen LV, 2022’ nu beschikbaar Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Dataset ‘Landbouwgebruikspercelen LV, 2022’ nu beschikbaar

Productupdate
22 september 2023

Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van de dataset ‘Landbouwgebruikspercelen LV’ ter beschikking. Deze informatie is afkomstig van het Departement Landbouw en Visserij.

De landbouwgebruikspercelen omvat de geografische informatie van de percelen die in landbouwgebruik zijn op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag dat jaar. Deze inventarisatie kadert in een procedure om rechtstreekse EU-steun, steun voor agromilieumaatregelen of andere plattelandsmaatregelen in het kader van de plattelandsontwikkeling te bekomen of om te voldoen aan de aangifteplicht in het kader van het mestdecreet.

Deze dataset heeft het overzicht van de landbouwgebruikspercelen van het inventarisatiejaar 2022.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens van deze nieuwe dataset bekijken via de Geopunt-kaarttoepassing(opent in nieuw venster), Thema’s > Landbouw, visserij en economie > Landbouw.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Agentschap voor Landbouw en Visserij(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Landbouwgebruikspercelen(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Landbouwgebruikspercelen(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN?

Deze productdataset wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categorie ‘Landbouw en veeteelt’) en via de Geopunt-catalogus gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en de privacyverklaring van de geografische webdiensten.