Bottom-up innovatie met intrapreneurshiptraject

Sandbox Vlaanderen wil bottom-up innovatie binnen de Vlaamse overheid stimuleren. Daartoe werd het intrapreneurshiptraject opgestart. Tijdens dit traject kregen alle medewerkers van de Vlaamse overheid de kans om hun innovatief idee in te sturen. Uit al deze ideeën werden er vier geselecteerd waar Sandbox verder mee aan de slag is gegaan. Dit deden ze aan de hand van “design thinking”, waarbij de ideeën via design sprints uitgewerkt werden tot een zogenaamd klikmodel. Dit is een interactieve visualisatie van hun uitgewerkt idee.

Met dit klikmodel in de hand dienden zij op donderdag 19 mei de jury ervan te overtuigen dat hun idee innovatief is en een groot nut heeft binnen de werking van Vlaamse overheid.

De laureaten

L-earn van het GO! kaapt de eerste prijs weg. Deze app tracht ongekwalificeerde schoolverlaters via gamification te motiveren hun leertraject verder af te werken en zo de maatschappelijke kost daarvan te verkleinen.

Het project van Agentschap Integratie en Inburgering, datakluis voor inburgeraars, viel ook in de prijzen. Hun app moet nieuwkomers die inburgeren meer overzicht en controle geven over hun persoonlijke documenten. Ze willen een digitale portefeuille creëren waarin persoonlijke gegevens transparant gecentraliseerd zijn.

Het derde winnende project, de GO!-appstore, zal leerkrachten een eenvoudig gepersonaliseerd platform bieden met relevante tools en hen zo maximaal ondersteunen met de middelen uit de digisprong. Het platform vertrekt niet van uit de technische mogelijkheden van de tools zoals sommige gelijkaardige platformen, maar benadrukt de pedagogisch-didactische meerwaarde ervan.

Eervolle vermelding

De app ‘Veilig Verkeer voor Iedereen’ van het departement Mobiliteit en Openbare Werken haalde het net niet. Zij werkten tijdens de design sprint aan een platform om de subjectieve verkeersveiligheid in kaart te brengen en hieraan een laagdrempelige dialoog te koppelen. Toch is het hele team ervan overtuigd dat de inzichten die ze tijdens de design sprint verworven hebben zeer waardevol zijn om mee te nemen naar toekomstige projecten en beleidsdiscussies.

Vervolg van het traject

De drie laureaten gaan nu als innovatieve start-up samen met een externe partner aan de slag om een werkend prototype te maken. De Sandbox ondersteunt hen bij de keuze van een goede partner hiervoor. De resultaten van hun experiment of hun Proof-of-Concept worden voorgesteld in het najaar.