Samenwerken is vandaag cruciaal om burgers, bedrijven en verenigingen een optimale digitale dienstverlening te kunnen aanbieden. De vele digitale uitdagingen maken het voor lokale besturen niet eenvoudig: ze zoeken schaalvoordelen en willen zo weinig mogelijk exclusiviteit op het vlak van een ICT-leverancier.

Het project “Lokaal Digitaal” bouwt voort op initiatieven zoals Gemeente zonder Gemeentehuis en de City of Things-projecten. Concreet zal het de komende 2 jaren:

  • Gezamenlijke en kwaliteitsvolle overheidsopdrachten aanbesteden voor alle lokale besturen om zo een betere match te krijgen tussen vraag en aanbod met zo min mogelijk afhankelijkheid
  • Door krachtenbundeling efficiënter omgaan met middelen, en meer kennis en expertise opbouwen
  • Projecten die een versnelde digitale transformatie mogelijk maken bijkomend ondersteunen
  • Zorgen voor gemeenschappelijke standaarden (OSLO en VLOCA) en zorgen voor aansluiting op de Vlaamse bouwstenen zodat interbestuurlijke projecten een stuk eenvoudiger verlopen

Daarvoor versterkt het project de expertise bij de lokale besturen vanuit de productexpertise over digitale strategie en de Vlaamse generieke bouwstenen van Digitaal Vlaanderen, aangevuld met de aankoop-technische en juridische expertise van Het Facilitair Bedrijf.

Lokaal Digitaal is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.