Gedaan met laden. U bevindt zich op: “Lokaal Digitaal”: Vlaamse overheid gaat meer samenwerken met lokale besturen Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

“Lokaal Digitaal”: Vlaamse overheid gaat meer samenwerken met lokale besturen

Nieuwsbericht
18 juli 2022

Om lokale besturen beter te kunnen ondersteunen bij hun digitale transformatie, keurde de Vlaamse Regering het project “Lokaal Digitaal” goed. Het sleutelwoord om digitaal succesvol te worden is samenwerking: onderling tussen gemeenten, interbestuurlijk met andere overheden en publiek-privaat. Digitaal Vlaanderen en Het Facilitair bedrijf werken met Lokaal Digitaal een vraaggestuurd ondersteuningsaanbod uit voor alle lokale besturen.

Samenwerken is vandaag cruciaal om burgers, bedrijven en verenigingen een optimale digitale dienstverlening te kunnen aanbieden. De vele digitale uitdagingen maken het voor lokale besturen niet eenvoudig: ze zoeken schaalvoordelen en willen zo weinig mogelijk exclusiviteit op het vlak van een ICT-leverancier.

Het project “Lokaal Digitaal” bouwt voort op initiatieven zoals Gemeente zonder Gemeentehuis en de City of Things-projecten. Concreet zal het de komende 2 jaren:

  • Gezamenlijke en kwaliteitsvolle overheidsopdrachten aanbesteden voor alle lokale besturen om zo een betere match te krijgen tussen vraag en aanbod met zo min mogelijk afhankelijkheid
  • Door krachtenbundeling efficiënter omgaan met middelen, en meer kennis en expertise opbouwen
  • Projecten die een versnelde digitale transformatie mogelijk maken bijkomend ondersteunen
  • Zorgen voor gemeenschappelijke standaarden (OSLO en VLOCA) en zorgen voor aansluiting op de Vlaamse bouwstenen zodat interbestuurlijke projecten een stuk eenvoudiger verlopen

Daarvoor versterkt het project de expertise bij de lokale besturen vanuit de productexpertise over digitale strategie en de Vlaamse generieke bouwstenen van Digitaal Vlaanderen, aangevuld met de aankoop-technische en juridische expertise van Het Facilitair Bedrijf.

Lokaal Digitaal is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.