Wat verandert er aan het productmodel?

  • GRBgis en GRBcad:
    • De entiteit wegverbinding (wvb) uit GRB wordt vervangen door de entiteit wegsegment uit het Wegenregister. Deze entiteit bevat extra attributen zoals beschreven in de documenten datastructuur GRBgis en GRBcad.
    • De entiteit wegknoop (wkn) uit GRB wordt vervangen door de entiteit wegknoop uit het Wegenregister.
    • Er worden extra tabellen toegevoegd: ongelijkgrondse kruising (RltOgkruising) en nationale weg (AttNationweg).
    • In de entiteit GRB-lokale bijhoudingzone (lbz): de attributen versie (versie), begindatum (begindatum), begin inventarisatieopdracht (bgninv), label begin inventarisatieopdracht (lblbgninv), eind inventarisatieopdracht (eindinv) en label eind inventarisatieopdracht (lbleindinv) worden toegevoegd.
  • Adpf: de attributen versie (versie), begindatum (begindatum), begin inventarisatieopdracht (bgninv), label begin inventarisatieopdracht (lblbgninv), eind inventarisatieopdracht (eindinv) en label eind inventarisatieopdracht (lbleindinv) worden toegevoegd.

Deze aanpassingen hebben ook impact op de GRB-raadpleegdiensten en -overdrachtdiensten die GRBgis ontsluiten en zullen dus zichtbaar zijn in volgende geografische webdiensten:

Deze aanpassingen zullen ook zichtbaar zijn op Geopunt-Kaart(opent in nieuw venster)

Releasenotes en documentatie

Om onze gebruikers voor te bereiden op de wijzigingen stelt Digitaal Vlaanderen een aantal documenten ter beschikking. In de Release notes vind je alle technische informatie over deze wijzigingen.

Meer informatie

Je vindt alle informatie over de Basiskaart Vlaanderen (GRB) op onze website.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).