Een slimme regio zet technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit, milieu, water, stadvernieuwing, inclusie, … efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken. Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve lokale besturen en regio’s te bouwen voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt.

In een mededeling aan de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 heeft de Smart Region Office haar missie, positionering en rol, werkwijze en aanzet tot actieplan geduid. De Smart Region Office vervult een centrale rol om alle initiatieven, standaarden en goedepraktijken te delen en te coördineren. Daarvoor werkt ze samen met Vlaamse entiteiten en lokale besturen, kennisinstellingen en de bedrijven. De Smart Region Office brengt steden en gemeenten met gelijkaardige uitdagingen samen, ondersteunt projectoproepen zoals Gemeente zonder Gemeentehuis en City of Things en zorgt dat slimme toepassingen zoveel mogelijk gemeenschappelijk aanbesteed en geïmplementeerd worden. Zo bereiken we meer kostefficiëntie, meer gebruiksgemak, meer en betere resultaten en een betere kennisdeling in de verdere uitrol van een Smart Region beleid.

Ook de koppelingen met de Vlaamse generieke bouwstenen (Toegangsbeheer, Mijn Burgerprofiel, e-loketondernemers.be, MAGDA, LBLOD, enzovoort…), het opzetten en volgen van standaarden (OSLO) en de principes van de generieke Open City architectuur (VLOCA) worden daarbij bewaakt.

De Vlaamse overheid wil ook extra aandacht besteden aan de drempels die kleine gemeenten en landelijke gebieden ondervinden om deze slimme steden-technologie te implementeren.

Zit je met vragen, heb je ideeën voor nieuwe toepassingen of wil je graag samenwerken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Smart Region Office:

willem.geelen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (Digitaal Vlaanderen)

ronald.hermans@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) (Agentschap Binnenlands Bestuur)

nils.walravens@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie) (Agentschap Innoveren & Ondernemen)