Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe versie van verschillende datasets van de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking. Het gaat om Natuurinrichtingsprojecten en Ruilverkavelingsprojecten van landeigendommen uit kracht van wet.

Meer informatie over de Natuurinrichtingsprojecten (opent in nieuw venster)en Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet(opent in nieuw venster) zijn te vinden in de Geopunt-catalogus.

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema > Natuur en milieu > Landinrichting

Webservices

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Landmaatschappij(opent in nieuw venster) (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/VLM/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms) en de WMS Afbakeningen(opent in nieuw venster) (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/RVVAFbak/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten,

WFS Natuurinrichtingsprojecten(opent in nieuw venster) ( https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Natuurinrichting/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities) en de WFS Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet(opent in nieuw venster) (http://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/RvkKrachtWet/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Digitaal Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’(opent in nieuw venster).

Downloaden?

Deze producten worden via de downloadtoepassing (opent in nieuw venster)(onder de categorie ‘Biota’, ‘Landbouw en veeteelt’ ‘Milieu’ en ‘Planning, kadaster’) en via de Geopunt-catalogus(opent in nieuw venster) gratis en zonder registratie te beschikking gesteld.

Het product bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

Regelingen voor toegang en gebruik

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 (opent in nieuw venster)van toepassing. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.