De lagen ‘Bebossing op de Ferrariskaarten, 1771-1778’; ‘Bebossing op de kaarten van Vandermaelen, 1846-1854’; ‘Bebossing op de topografische kaarten 1/20.000, 1910-1940’ en de ‘Bosleeftijd’ kregen eind 2021 een update. Deze updates bestonden uit een geometrische correcties.

Deze kaarten worden aangemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Meer informatie is te vinden in de Geopunt-catalogus.(opent in nieuw venster)

Bekijken

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart,(opent in nieuw venster) Thema’s > Natuur en Milieu > Bos.

Web-services

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS INBO (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/INBO/wms?request=GetCapabilities&version=1.3.0&service=wms). (opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de volgende overdrachtdiensten:

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Digitaal Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’.(opent in nieuw venster)

Downloaden

Dit product wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) (onder de categoriën ‘Milieu’ , ‘Biota’ en ‘Beelden, basiskaart en grondgebruik’) en via de Geopunt-catalogus (opent in nieuw venster)gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie voor gratis hergebruik (opent in nieuw venster)van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Deze dataset is beschikbaar in de twee formaten: GML en Shapefile