WAT IS NIEUW?

Digitaal Vlaanderen biedt een nieuwe versie van de geharmoniseerde INSPIRE-dataset aan voor het thema Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden. Met deze nieuwe versie zijn de recentste ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’ als geharmoniseerde data beschikbaar.

De dataset ‘Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden’ is een samengesteld bestand met elementen afkomstig uit de ‘Grenzen van polders’, ‘Grenzen van wateringen’, ‘Overstromingsgebieden en oeverzones’ en ‘Gebiedstypes nitraat mestdecreet’.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de INSPIRE kaarttoepassing op Geopunt(opent in nieuw venster), BIJLAGE 3 > 11. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden.

WEBDIENSTEN

De gegevens van de datasets zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdienst WMS Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdiensten WFS Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik(opent in nieuw venster). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.

WAT IS INSPIRE?

INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie makkelijker uitwisselbaar is binnen Europa. Daarom werden er standaarden opgesteld voor die data. Op die manier zijn de datasets in alle EU-lidstaten uniform. Zo vinden, gebruiken en interpreteren lidstaten makkelijker elkaar gegevens. INSPIRE brengt geografische informatie onder in een aantal thematische categorieën. Meer informatie over het harmoniseren van INSPIRE-datasets vindt u op deze pagina(opent in nieuw venster).