WAT IS NIEUW?

Digitaal Vlaanderen biedt een nieuwe versie van de geharmoniseerde INSPIRE dataset voor het thema Hydrografie – Fysieke Wateren aan.

Het thema Hydrografie is opgedeeld in 2 schema’s. Enerzijds het schema ‘Netwerk’, wat een verzameling is van netwerkelementen die betrekking hebben op een hydrografisch netwerk. Anderzijds het schema ‘Fysieke Wateren’, gericht is op het maken van basiskaarten die gerelateerd zijn aan hydrografie. Deze update heeft betrekking op de bekken- en afstroomgebied-elementen uit het schema Fysieke Wateren.

De dataset is een samengesteld vectoriëel bestand met elementen afkomstig uit de ‘Oppervlaktewaterlichamen en hun afstroomgebieden’ en de ‘Basiskaart Vlaanderen (GRB)’.

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de INSPIRE kaarttoepassing(opent in nieuw venster) op Geopunt, BIJLAGE 1 > 8. Hydrografie

WEBDIENSTEN

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten: WMS Hydrografie(opent in nieuw venster).

De gegevens zijn ook te bevragen via overdrachtdiensten WFS Hydrografie - Fysieke wateren(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Hydrografie - Fysieke wateren (https://geo.api.vlaanderen.be/hy-p/ogc/features(opent in nieuw venster)).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik(opent in nieuw venster). De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.

WAT IS INSPIRE?

INSPIRE staat voor INfrastructure for Spatial InfoRmation in the European Community. INSPIRE zorgt ervoor dat geo-informatie makkelijker uitwisselbaar is binnen Europa. Daarom werden er standaarden opgesteld voor die data. Op die manier zijn de datasets in alle EU-lidstaten uniform. Zo vinden, gebruiken en interpreteren lidstaten makkelijker elkaar gegevens. INSPIRE brengt geografische informatie onder in een aantal thematische categorieën.

Meer informatie over het harmoniseren van INSPIRE-datasets.