De ‘digitale draad’ die alle partijen verbindt

Digitaal transformeren gaat verder dan het digitaliseren van bestaande processen. Er moet over de grenzen van de betrokken partijen worden gewerkt. Daarvoor is een soort ‘digitale draad’ nodig die de partijen verbindt en die hen in staat stelt om het Vastgoedinformatieplatform naadloos te integreren in de eigen processen. Het bezoek aan ORIS NV wierp op dat vlak alvast enige vruchten af. ORIS demonstreerde zijn “Smartcontract” een module in RealSmart, een feature om data, opgehaald vanuit andere systemen, automatisch in te vullen in de verkoopovereenkomst. Dit vergt gestandaardiseerde data, over alle gemeenten heen. Door de nauwe samenwerking zal het Vastgoedinformatieplatform ervoor zorgen dat de opportuniteiten van de Smartcontract feature maximaal tot hun recht zullen komen.

Nieuwe informatieverplichtingen sneller opgenomen

Vastgoedmakelaars willen een platform dat altijd up-to-date informatie verschaft. Nieuwe informatieverplichtingen kunnen echter een grote impact hebben op de software die in de sector wordt gebruikt. Toen bijvoorbeeld de overstromingsgevoeligheid werd toegevoegd aan de informatieverplichting bij de verkoop van een onroerende goed, moesten honderden statische sjablonen worden aangepast. Dat kostte tijd en geld. Er werd daarom afgesproken dat dit in het Vastgoedinformatieplatform ‘smart’ zal gebeuren. Een nieuwe informatieverplichting zal snel beschikbaar zijn in het Vastgoedinformatieplatform. Voor RealSmart volstaat dan een eenvoudige aanpassing in het smartcontract. Omdat beide platformen op elkaar zijn afgestemd, zal de makelaar altijd over de laatste versie van de verkoopovereenkomst beschikken zodat de verkoop feilloos kan verlopen.

Het bezoek aan ORIS bracht verheldering op vele vlakken. Daarmee stopt het voor het team van het Vastgoedinformatieplatform echter niet. Binnenkort staat nog een werkbezoek aan Fednot op het programma, met ongetwijfeld weer interessante inzichten die de samenwerking zullen versterken.

Meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform vindt u hier.

Informatie over CIB vindt u hier. ((opent in nieuw venster))

Meer info over RealSmart vindt u hier. ((opent in nieuw venster))