Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Zwemwaterlocaties, Toestand 01/01/2022 beschikbaar Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Vlaamse Zwemwaterlocaties, Toestand 01/01/2022 beschikbaar

Productupdate
2 oktober 2023

Dataset ‘Vlaamse Zwemwaterlocaties, Toestand 01/01/2022’, is nu beschikbaar.

Lijst van alle Vlaamse zwemwateren met hun locatie op basis van de Europese zwemwaterrichtlijn. Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor de controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit, het beheer van de zwemwaterkwaliteit en het verstrekken van informatie over zwemwaterkwaliteit aan het publiek. Het doel van deze richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens, aanvullend op Richtlijn2000/60/EG. Deze richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater, waar naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een groot aantal mensen zal zwemmen, en waar zwemmen niet permanent verboden is of waarvoor geen permanent negatief zwemadvies bestaat (hierna “zwemwater” te noemen). Zij is niet van toepassing op zwembaden en gezondheidsbaden, ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden of kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.

Meer informatie is te vinden op de datavindplaats Vlaamse Zwemwaterlocaties, Toestand 01/01/2022(opent in nieuw venster)

BEKIJKEN

Je kan de gegevens bekijken via de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), Thema’s > Natuur en milieu.

WEBSERVICES

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via de publiek toegankelijke raadpleegdiensten, WMS Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster)

De gegevens zijn ook te bevragen via de overdrachtdienst, WFS Vlaamse Zwemwaterlocaties(opent in nieuw venster) en de OGC API Features Vlaamse Zwemwaterlocaties(opent in nieuw venster).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over het gebruik van de geografische webdiensten vind je op het gebruikersforum(opent in nieuw venster).

DOWNLOADEN

De data wordt via de downloadtoepassing(opent in nieuw venster) onder de categorie ‘Milieu’ gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bevat vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee bestandsformaten: GML en ESRI Shapefile.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.

Het gebruik van de webdiensten is geregeld volgens het gebruiksrecht en privacyverklaring van de geografische webdiensten.