Het Vlaams Datanutsbedrijf wil een betrouwbare en neutrale partner zijn in het bouwen van gebruiksvriendelijke en betrouwbare diensten. Het zal inzetten op het versterken van de privacy voor burgers en bedrijven, via persoonlijke datakluizen. Het wil een gebruikersvriendelijke en veilige oplossing bieden, waarbij de burger een helder overzicht krijgt van zijn gegeven toestemmingen voor datadeling, met de mogelijkheid om die ook weer vlot in te trekken.

Burgers en bedrijven ervaren een groeiend wantrouwen bij het delen van data. Meer en meer Vlamingen geven expliciet aan dat het vooropplaatsen van privacy in dienstverlening een belangrijke reden is om het ene bedrijf boven het andere te verkiezen. Transparantie, overzicht en controle spelen daarbij een grote rol.

“When people trust their data will be used for their own benefit, they make it available in ways they simply couldn’t before.”
STB

Sir Tim Berners-Lee

uitvinder van het world wide web, CTO en medeoprichter van Inrupt

De komst van persoonlijke datakluizen

Door de introductie van de nieuwe technologie van persoonlijke datakluizen, in combinatie met een datasluis, kunnen burgers kiezen welke data ze delen met welke organisaties voor welke periode.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zal hiervoor een vooruitstrevend en innovatief platform van persoonlijke datakluizen bouwen. Het systeem moet burgers en bedrijven de volledige controle geven over het delen van hun persoonlijke data.

Hiervoor is Vlaanderen de eerste overheid die werkt met de datakluizen van het Solid-project van Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het World Wide Web (www). In deze samenwerking spelen ook de Universiteit Gent en imec een belangrijke rol.

Alle gegevens van de burger kunnen in de kluis worden opgeslagen, ongeacht waar ze vandaan komen. De gegevens worden opgeslagen in een gestandaardiseerd formaat, dat alle deelnemers van het ecosysteem kunnen gebruiken. Hierdoor kan de burger kiezen om informatie te delen met om het even wie in het ecosysteem, en kan de ontvanger van de gegevens deze gebruiken voor het door de burger beoogde doel. Voor de burger gebeurt dit allemaal via een bedieningspaneel dat even eenvoudig en vertrouwd is als het instellingenmenu van een smartphone.

Door voor slimme datadiensten te gaan, willen we data laten samenwerken, terwijl burgers en bedrijven de controle behouden over hun data, zonder ze open en bloot te moeten delen.