Analyseer de inlichtingen van het datamodel vastgoedinformatie

 • Analyseer alle inlichtingen waarvoor de bron ‘DSI’ of ‘Gemeentelijk systeem’ is én die verplicht zijn (kolom Verplicht = “ja”).
  Dat zijn alle groene en paars gearceerde rijen uit het overzicht(opent in nieuw venster).
 • Heeft uw stad of gemeente alle verplichte informatie bij de verplichte inlichtingen beschikbaar?
  Klik telkens door op de naam van de inlichting naar het gedetailleerde datamodel onder velden van de inlichting.
  • Aanbeveling: zoveel mogelijk informatie meegeven in het dossier, waar mogelijk dus ook optionele inlichtingen en velden.
  • Opmerking: Het is niet nodig de velden te hernoemen in de eigen software: de ‘mapping’ van de velden gebeurt door de integrator.
 • Is er voor elke verplichte inlichting een GIS-laag beschikbaar in uw gemeentelijk systeem?
  • Er wordt een doordruk gedaan van alle kaartlagen op basis van de geometrie van het perceel.
   • Dit is enkel van toepassing indien geïntegreerde software (CEVI, Geo-IT, Orbit GIS, G.I.M. of eigen/andere koppeling)
  • De te gebruiken ondergrond is GRB Adp administratief perceel (actuele toestand)(opent in nieuw venster) (te vinden onder GRBgis: GRB-Adp-administratief perceel) voor alle gemeentelijke lagen.
  • Aangeraden: zichtbare contourfouten bij gebruik van eventuele andere ondergrond aanpassen.
   • Softwareleveranciers of intercommunales/provincies kunnen eventueel helpen met tools om deze omzetting te vergemakkelijken.

Vergelijk de huidige met de nieuwe situatie

Doe daarnaast ook de omgekeerde analyse: Kan ik alle gemeentelijke informatie die ik op vandaag meegeef kwijt in de door Vastgoedinformatieplatform voorziene inlichtingen/velden?

Neem het huidige formulier erbij en vergelijk het met het Vastgoedinformatieplatform datamodel(opent in nieuw venster).

 • Hou hierbij rekening dat enkel informatie relevant voor het perceel of onroerend goed in aanmerking komt, nooit eigenaars- gebonden informatie is.
 • Bekijk hier(opent in nieuw venster) de reeds aangevraagde, maar niet-weerhouden inlichtingen.
 • Neem contact met ons(opent in uw e-mail applicatie) op indien een noodzakelijke inlichting zou ontbreken. Geef ons hiervoor onderstaande informatie door, zodat we dit kunnen analyseren en afstemmen in de business werkgroep (met onder meer aanvragers).
  • Wat is de relevantie van de informatie binnen een vastgoeddossier dat zich richt op een vastgoedtransactie (m.a.w. informatie voor de nieuwe eigenaar)?
  • Is er een juridische basis om dit op te nemen in de vastgoedinformatie? Zoja, dewelke?
  • Wat is de impact voor jullie als lokaal bestuur indien het niet mogelijk zou zijn om dit mee te geven via het platform?

Verrijk en controleer de centrale bronnen

 • DSI (uitwisselplatform voor digitale stedenbouwkundige informatie):
  • We raden aan om DSI zo volledig mogelijk te verrijken: niet alleen het minimumscenario, maar ook bijvoorbeeld de bestemmingszones.
   • Contouren
   • Overdrukken
   • Grondvlakken
   • Planbatenpercelen
  • Het blijft in een eerste fase wel mogelijk om de door het platform opgehaalde informatie van overheidsplannen volledig aan te passen waar nodig (automatisch of manueel).
 • VLOK: Onbewoonbaar & ongeschikt, herstelvordering, conformiteitsattest worden uitsluitend opgehaald bij Wonen-Vlaanderen en zijn read-only. We raden dus ten zeerste aan om VLOK zo volledig en correct mogelijk te verrijken.
 • Andere centrale bronnen zullen ‘read-only’ zijn. Controleer dus best vooraf of uw gemeente meer accurate shapefiles heeft en bezorg deze op voorhand aan de bronhouder zodat de correcte informatie in het Vastgoedinformatieplatform komt.

Bekijk de optionele inlichtingen

Bekijk alle optionele inlichtingen met bron DSI of gemeente en bepaal welke van toepassing zijn voor uw lokaal bestuur. Geef deze ook door aan de softwareleverancier.
Dat zijn alle geel gearceerde rijen uit het overzicht(opent in nieuw venster).

Hou rekening met de voorafbepaalde 'scope' van de inlichtingen

Digitaal Vlaanderen streeft met het Vastgoedinformatieplatform naar een zo uniform mogelijk dossier over alle gemeenten heen.

Wat geeft u als gemeente wel/niet mee bij elke inlichting?

Neem zeker de ‘scope’ door van deze rubrieken/inlichtingen:

 • Overheidsplannen
 • Rooilijnplannen
 • Vergunningen
 • Vergunningstoestand (optionele inlichting)
 • Milieuvergunningen en risicogronden
 • Erfdienstbaarheden
 • Heffingen

(de onderliggende pagina’s worden nog aangevuld, in tussentijd wordt deze informatie meegedeeld tijdens de ‘wave’ infosessies of via mail(opent in uw e-mail applicatie)).

Neem contact met ons op bij twijfel waar en of bepaalde informatie thuishoort in een dossier.