"We kunnen als overheid helpen om groei te realiseren in sectoren en toepassingen waar datadeling waarde kan creëren."

Barbara Van Den Haute

Administrateur-Generaal Digitaal Vlaanderen

Bruggen bouwen

Het stimuleren van het delen van data over de grenzen van publiek-privaat heen, is al geruime tijd een prioriteit in Vlaanderen. Sinds begin jaren 2000 is Open Data een prioriteit van de Vlaamse overheid. Vandaag worden meer dan 7.000 datasets van de overheid gedeeld met de private sector.

Toch wordt momenteel het potentieel van onze data-economie maar gedeeltelijk benut. We worden overspoeld met data, maar informatie lijkt nog steeds erg versnipperd en vaak ontbreekt het overzicht. Het is noodzakelijk om de ‘silocultuur’ rond data te doorbreken en te erkennen dat er voordelen te halen zijn door data te laten samenwerken.

We willen als overheid de markt stimuleren om dataplatformen en ecosystemen uit te bouwen, omdat we geloven dat dit de toekomst is en een goede manier om innovatie te stimuleren en flexibiliteit te behouden. De echte waarde van platformen toont zich net wanneer anderen er ook op kunnen bouwen.

Relance van de Vlaamse economie

Het Vlaams Datanutsbedrijf wil daarvoor bruggen bouwen tussen dataplatformen van de publieke en private sector. Door de ontwikkeling van nieuwe datagedreven ecosystemen zullen de data vlotter stromen wat op zijn beurt een economische en maatschappelijke meerwaarde creëert. Met die aanpak heeft Vlaanderen het potentieel om koploper te worden in de Europese data-economie.

We gaan hierbij voor een dubbele impact: onze producten, oplossingen en ecosystemen dragen bij tot een hoger vertrouwen van de brede bevolking in datadeling, en tot de relance van de Vlaamse economie, door nieuwe impulsen te geven aan onze data-economie.

Vergelijk het met de nutsvoorzieningen rond water, elektriciteit en gas. Vlaanderen zorgt voor gegarandeerde, ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Analoog hieraan wil het Vlaams Datanutsbedrijf de mogelijkheid bieden aan elke burger die dat wil om een veilige dataopslag te krijgen, die de privacy moet versterken.

Het Vlaams Datanutsbedrijf als facilitator

Ecosystemen draaien echter niet enkel op data - goede afspraken zijn echt cruciaal. Wie deelt welke data en wie mag welke data waarvoor gebruiken aan welke kost? De partners komen overeen om investeringen te delen en samen te zorgen dat er afspraken worden vastgelegd, zowel juridisch, organisatorisch en financiëel.

Het Vlaams Datanutsbedrijf neemt een ondersteunende en faciliterende rol bij de ontwikkeling van datagedreven ecosystemen in de private sector. De opdracht van het Vlaams Datanutsbedrijf is dus complementair aan die van Digitaal Vlaanderen, dat het digitaliseringsagentschap is voor de publieke sector in Vlaanderen.