Het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) voorkomt graafschade bij grondwerken. Het gebruik van KLIP in de bouwsector neemt elk jaar toe. In 2021 steeg het aantal planaanragen met 11% en het aantal organisaties dat gebruikt maakte van KLIP met 10%. Meer dan 94% van de aanvragen kreeg binnen de 2 werkdagen een antwoord. Van KLIP bestaat er intussen ook een mobiele app, die ter plaatse op een tablet kan geraadpleegd worden. Deze app is intussen meer dan 4700 keer geïnstalleerd.

De Flemish Positioning Service (FLEPOS) biedt centimeternauwkeurige positiebepaling voor onder meer landmeters, maritieme sector of automatisatie in de landbouw. Het aantal FLEPOS-abonnementen ging in 2021 over de kaap van de 8000, wat een stijging betekent van 20% met het jaar voordien. Intussen gebruiken ook meer dan 100 drones de signalen van FLEPOS.

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt informatie over werken, evenementen en hinder samen in één platform. In 2021 verdubbelde het aantal registraties via GIPOD, tot een totaal van 420.172 geregistreerde innames. Hoe vollediger het GIPOD-platform, hoe beter de routebegeleiding en afstemming van werkzaamheden kan gebeuren.

Tot slot groeide ook het dataplatform Earth Observation Data Science (EODaS) verder in 2021. De zonnekaart Vlaanderen is een toepassing die samen met VEKA ontwikkeld is en die op basis van luchtfoto’s, oppervlakte, hellingsgraad en de oriëntatie aangeeft of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler, en welk voordeel dit kan opleveren. In 2021 is de zonnekaart meer dan 100.000 keer geraadpleegd. Ook in 2021 ontwikkelde EODaS de derde bodembedekkingskaart en Groenkaart Vlaanderen.