Gedaan met laden. U bevindt zich op: Datavindplaats in de schijnwerpers op SEMIC 2022 Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Datavindplaats in de schijnwerpers op SEMIC 2022

Nieuwsbericht
22 november 2022

Met Datavindplaats beschikt de Vlaamse overheid over één centraal platform waar overheidsdata en API’s worden gepubliceerd en gebruikers die kunnen vinden, downloaden en eventueel hergebruiken met de nodige rechten. Tijdens het SEMIC-congres over semantische interoperabiliteit, op 6 december in Brussel, presenteert Geraldine Nolf hoe Datavindplaats in elkaar zit achter de schermen.

Datavindplaats

“Datavindplaats werd in mei 2022 gelanceerd. Het is uniek omdat je er zowel data als services kunt beschrijven, zoeken en vinden” legt Geraldine uit. “Open data worden samengebracht met geografische data, en je vindt er ook de zogenaamde ‘gesloten’ gegevens, zoals persoons- en ondernemingsgegevens (hiervoor heb je wel een machtiging nodig om deze gegevens te mogen hergebruiken, red.).”

Nicolas Hoflack, product owner Datavindplaats vult aan: “Nieuw in Datavindplaats is dat ook data en API’s van private partijen welkom zijn.”

DCAT-AP als generieke standaard

Om data en API’s te beschrijven wordt er gewerkt met standaarden. Open data, Geografische gegevens en Gesloten data hebben elk een eigen standaard en moeten dus vertaald worden naar een generieke standaard om op één platform gecombineerd te worden. Die generieke standaard is de DCAT-taal. Geografische gegevens van Digitaal Vlaanderen worden nog maar recent vertaald in de DCAT-taal.

DCAT-AP is eigenlijk een specificatie om datasets uit de publieke sector in Open portalen te beschrijven,” legt Geraldine uit. “Dankzij de vertaling van Geostandaarden naar DCAT-AP is nu ook de interoperabiliteit of uitwisselbaarheid van geodata via Datavindplaats mogelijk. Daarnaast hebben we ook een variant gemaakt van DCAT-AP voor Gesloten gegevens. We zijn op dit moment echt de enige in de wereld die dit doen.”

De verschillende DCAT-varianten doorliepen een OSLO-traject voor standaardisering, waarbij de betekenis (semantiek) van informatie gestandaardiseerd werd en zij ook onderling interoperabel of uitwisselbaar werden. Klik hier voor meer informatie over een OSLO-traject.

Data slechts 1 keer beschrijven

Datavindplaats moet dé centrale plaats worden om data te publiceren en te vinden. Het is daarom van het grootste belang dat data eenvoudig kunnen worden toegevoegd. “Je hoeft de gegevens in Datavindplaats slechts een keer te beschrijven,” legt Geraldine uit. “Terwijl er meervoudig gebruik van kan worden gemaakt. Er is een vorm die leesbaar is voor mensen, en er is ook een machine-leesbare vorm (API), waardoor data en API’s ook vlot gevonden kunnen worden in andere portalen, zoals het Belgische en Europese.”

Ruimer dan overheidsdata

Het is de bedoeling om Datavindplaats in de toekomst te gaan uitbreiden met private gegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens van telecomspelers of zelfs van kleinere ondernemingen.

Ontdek Datavindplaats

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Datavindplaats zelf.

U kunt er ook de catalogus raadplegen en zoeken binnen de data en services van Vlaanderen.

Digitaal Vlaanderen op SEMIC 2022

Digitaal Vlaanderen is goed vertegenwoordigd. Niet alleen Geraldine Nolf spreekt op SEMIC 2022:

  • Open Data Architect Bert Van Nuffelen modereert het debat over data-uitwisseling tussen sectoren en de rol van DCAT-AP.
  • Informatie Architect Raf Buyle modereert een debat over semantiek.
  • Esther De Loof van SolidLab heeft het over persoonsgegevens.

Het volledige programma vindt u op SEMIC 2022(opent in nieuw venster).