Gedaan met laden. U bevindt zich op: De nieuwe bodembedekkingsbestanden Vlaanderen zijn als dataset beschikbaar Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

De nieuwe bodembedekkingsbestanden Vlaanderen zijn als dataset beschikbaar

Nieuwsbericht
14 december 2021

Vorige week werd het nieuwe Ruimterapport(opent in nieuw venster) voorgesteld door het departement Omgeving. Dit rapport beschrijft de toestand van Vlaanderen op ruimtelijk vlak en toont de evolutie tussen 2013 en 2019. Het Ruimterapport kwam mede tot stand dankzij de bodembedekkingsbestanden die als datasets werden aangemaakt door Digitaal Vlaanderen, in samenwerking met Departement Omgeving, VMM en het Waterbouwkundig Laboratorium.

De Bodembedekkingskaarten worden om de drie jaar geactualiseerd. Ze geven een beeld van de natuurlijke en artificiële bedekking van de Vlaamse bodem, het aandeel verharde, ondoorlaatbare bodem, de verhouding open en bebouwde ruimte, e.d. Wie interesse heeft, kan ze bekijken of als dataset downloaden. Ze kunnen vrij hergebruikt worden in eigen toepassingen.

Maatschappelijke relevantie

De Bodembedekkingskaarten, opname 2018, vormen een waardevol onderdeel voor de opmaak van het Ruimterapport Vlaanderen 2021. Dat rapport vond de nodige weerklank in de pers. Zo blijkt o.a. uit de data dat de open ruimte in Vlaanderen nog verder afneemt (minus 16.500 ha in de laatste zes jaar), dat grote open gebieden verder versnipperd raken, dat het aandeel ondoorlaatbare bodem als gevolg van verharding nog aangroeit, maar dat in de steden de bouwshift al begonnen is. De maatschappelijke relevantie van de data die Digitaal Vlaanderen verzamelt, is dus groot. Milieuexperten benadrukken het belang van de Vlaamse ambitie om onthardingsprojecten te realiseren. Dat de onthardingstrend al is ingezet, blijkt uit het feit dat het woord ‘tegelwippen’ genomineerd is voor woord van het jaar.

Datasets gratis en zonder registratie downloaden

De nieuwe Bodembedekkingsbestanden bevatten vier datasets: twee bodembedekkingskaarten met een resolutie van respectievelijk 1 en 5 meter, een bodemafdekkingskaart die het verlies aan ecologische functie van de bodem als gevolg van verharding aangeeft, en ten slotte een Waterondoorlaatbaarheidskaart. U kan de gegevens gratis en zonder registratie downloaden via de Downloadtoepassing(opent in nieuw venster) in de categorie ‘Beelden, basiskaarten, grondgebruik’. Ze worden aangeboden in kleinere eenheden die overeenkomen met de NGI-kaartbladen.

Kaarten bekijken

U kunt de gegevens raadplegen via de Geopunt-kaarttoepassing(opent in nieuw venster), waar u meteen al de bodembedekkings-, waterondoorlaatbaarheids- en bodemafdekkingskaarten, opname 2018 kan bekijken.

Gebruiken in een eigen toepassing?

Wil u de bodembedekkingskaarten integreren in uw eigen systeem? Deze dataset is beschikbaar via deze publiek toegankelijke raadpleegdiensten:

Rechtstreekse links naar de downloadpagina’s