Ervaring met andere loketten als basis

De bedoeling van het Verenigingsloket (of V-loket) is dat alle Vlaamse verenigingen binnenkort terecht kunnen op één digitale plek. Naar analogie met een ondernemersloket zouden verenigingen niet telkens opnieuw allerhande formaliteiten moeten invullen bij een aanvraag voor subsidies, uitleenmateriaal, vergunningen enz. Het digitale verenigingsloket zal ervoor zorgen dat de basisgegevens slechts één keer moeten worden ingevuld en dat allerhande procedures volledig digitaal kunnen worden afgehandeld. Er zullen automatische notificaties en herinneringen verstuurd worden waardoor minder fouten optreden en tijd wordt bespaard. Besturen van hun kant zullen een beter zicht krijgen op de aard van de verenigingen die actief zijn. Het biedt opportuniteiten om de communicatie en de samenwerking met het verenigingsleven te stimuleren.

Authentieke gegevensbron, aanmeldoplossing en linked data

Om het V-loket te bouwen wordt gewerkt volgens de principes en de bouwstenen van Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers. Een belangrijk sluitstuk voor dit project is echter de unieke identificator van een vereniging. Bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van een KBO-nummer, maar verenigingen hebben dit niet. Er wordt nu onderzocht hoe een dergelijke authentieke gegevensbron en een aanmeldoplossing kan worden ontwikkeld.

Maar er is meer. Eén van de voorwaarden om data te laten stromen, is dat er een consensus is over welke data zullen uitgewisseld worden en hoe dat zal gebeuren. Hiervoor wordt verder gebouwd op de principes van linked data en het web, door gebruik te maken van de OSLO datastandaarden. Voor het OSLO traject rond Feitelijke Verenigingen werden actoren zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen, KLJ, Sport Vlaanderen en tal van andere verenigingen samengebracht. Samen zochten ze naar die consensus. Dat heeft geleid tot de OSLO-standaard Feitelijke Verenigingen die momenteel als kandidaatstandaard in publieke review is.

Oproep om mee te denken over het verenigingsloket

Om verenigingen en lokale overheden nauwer te betrekken bij het ontwikkelingsproces van het platform werd ondertussen ook een communityplatform opgericht. Eind oktober werd voor beide doelgroepen een webinar georganiseerd om het project voor te stellen en aan te geven hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het loket. Meer informatie en aanmelden kan u hier. ((opent in nieuw venster))

V-lo­ket voor een weer­baar Vlaan­de­ren

Met dit initiatief, dat kadert binnen het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, wil de Vlaamse overheid verder inzetten op digitalisering. Zo bouwt ze Vlaanderen na corona niet enkel op, maar werkt ze bovendien aan een Vlaanderen dat sterker is dan ooit en weerbaarder voor de uitdagingen van morgen.

Meer links en informatie

Meer informatie over het Verenigingsloket ((opent in nieuw venster))

Wie wil meedenken kan hier terecht ((opent in nieuw venster)).

De OSLO-standaard Feitelijke Verenigingen is als kandidaatstandaard momenteel in publieke review. Er kan nog feedback gegeven worden.

Dit zijn de links:

Vocabularium OSLO feitelijke verenigingen ((opent in nieuw venster))

Applicatieprofiel OSLO feitelijke verenigingen ((opent in nieuw venster))

Meer informatie over Mijn Burgerprofiel ((opent in nieuw venster))

Meer informatie over het e-loket voor ondernemers ((opent in nieuw venster))