Het doel van het programma is:

  • Bewustwording genereren van het transformatiepotentieel van digitale technologie, en
  • Professionele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor leidinggevenden binnen een digitale overheid.

“Het is geen technische opleiding,” vertelt Tony Vanderstraete, afdelingshoofd van de Afdeling Digitale Strategie en Transformatie. “We richten ons eerder tot mensen aan de businesskant die de digitale technologie willen leren kennen. Het programma bestaat uit vier modules. We bespreken onder andere het potentieel van digitale transformatie en lichten ook toe waarom het belangrijk is om te vertrekken vanuit de noden van de gebruiker.”

4 modules

Het programma bestaat uit vier modules die gebaseerd zijn op het OESO-raamwerk. Doorheen de modules maakt u kennis met alle aspecten van een digitaliseringstraject.

Module 1: Het potentieel van digitale transformatie herkennen

Module 2: Gebruikers en hun noden begrijpen

Module 3: Samenwerken binnen een iteratieve aanpak

Module 4: Vertrouwen hebben in data en het gebruik ervan

Startpunt van een onmisbaar netwerk

Het gaat om een interactief programma met een mix aan theorie en concrete opdrachten, maar het programma gaat breder dan enkel een opleiding. “De Digital Leaders Academy is een startpunt. We hopen een breed netwerk uit te bouwen van mensen die met digitale transformatie bezig zijn binnen de overheid”, besluit Tony Vanderstraete.

Meer informatie over het programma vindt u op de webpagina van de Academy ((opent in nieuw venster)).