Nagenoeg gelijktijdig werd ook op de site van de Europese commissie een artikel aan DUET gewijd. De titel luidt: ‘Met virtuele steden kunnen stedenbouwkundigen ideeën en oplossingen testen’. Het werd gepubliceerd in 6 talen in opdracht van de Europese Commissie. We spraken met Lieven Raes, adviseur bij Digitaal Vlaanderen, coördinator van het Europese DUET consortium en gangmaker van het eerste uur.

Digital Twins zijn niet nieuw. Wat maakt DUET zo speciaal?

Digital Twins bestaan al lang in de industrie. Ze worden o.a. ingezet in industrieel design, bijvoorbeeld om de flow van een vloeistof in een industriële pomp te simuleren. Het verschil met ‘virtuele steden’ is dat in de industrie alle nodige data voor handen zijn en dat het meestal om een kleine, goed voorspelbare omgeving gaat. Dat is niet zo in steden.

Lieven Raes: “Het concept virtuele steden bestaat al twee decennia en is bekend omwille van de spectaculaire 3D weergave van gebouwen en infrastructuur. Tot voor kort was de onderliggende technologie niet klaar om de vele bewegingen in een stad te verwerken. DUET kwam met de oplossing. Door een 10-tal wiskundige simulatiemodellen, cloudcomputing en complexe visualisatietools in te zetten, kunnen Digitale Tweelingen nu simulaties maken van bestaande of hypothetische situaties. Daardoor kunnen ze nu worden ingezet om het effect van bepaalde beleidsbeslissingen te voorspellen nog voor ze zijn uitgevoerd. Denk aan de impact op het verkeer na het afsluiten van een straat, of het aanleggen van een fietsersbrug.”

In het artikel van de Europese Commissie lezen we dat DUET kan bijdragen tot meer transparantie en het vergelijken van beleidsscenario’s. Betekent dit dat het project gebaseerd is op open data?

DUET maakt gebruik van een combinatie van open overheidsdata, commerciële data en zelfs citizen science data uit burgerwetenschapsprojecten. Ook de simulatiemodellen zijn een combinatie van open en commerciële modellen van wereldvermaarde leveranciers zoals het Vlaamse VITO en het Nederlandse TNO. Er werden samen met de KUL en Universiteit van West-Bohemen (Pilsen) open modellen gebruikt, samen en naast het Vlaamse en Gentse verkeersmodel.

In de wetenschappelijke publicatie van Singapore University wordt DUET beoordeeld in 6 categorieën. In 4 daarvan scoort DUET. Volgens u wordt er jammer genoeg één categorie over het hoofd gezien. Welke is dat? En waarom was die zo belangrijk?

DUET scoort in de categorie forecasting, operational optimisation, participatory planning and scenario modelling. DUET vervult ook een taak als policy development tool en speelde met name in Pilsen een rol bij het uittesten van een combinatie van nieuwe verkeerscirculatiemaatregelen.

Quote uit de publicatie van Singapore University: ”Gamification motivates cooperation creativity, and thinking about spatial development and could also serve Smart Cities as a crowdsourcing strategy to enrich datasets.” Waar staan we op dat vlak in Vlaanderen?

“DUET is sterk gericht op 3D visualisatie op een PC of tablet. De mogelijkheden van gamificiation en nieuwe technologieën als AR (Augmented Reality) en VR (Virtual Reality) in de slimme stad staan echter nog in de kinderschoenen. Toch wordt er vooruitgang geboekt. We werken samen met het onderzoeksinstituut Fraunhofer en het Athens Technology Center om sensordata van luchtkwaliteitssensoren en verkeerstelsensoren weer te geven op een mobiele telefoon. Dat onderzoek gebeurt in het kader van het door Digitaal Vlaanderen gecoördineerde COMPAIR-project(opent in nieuw venster). Naar analogie met het razend populaire Pokémon GO game op de mobiele telefoon zal in 2023 live data van sensoren worden weergegeven. Besturen kunnen hiermee hun investeringen in sensoren (zoals de VSDS – Vlaamse Smart Data Space) meer tastbaar maken voor de lokale gemeenschap.”

DUET is het resultaat van een intense samenwerking tussen Vlaanderen, Athene en Pilsen. Wat is de belangrijkste ervaring die je daaraan overhoudt?

“Digitale tweelingen van de stad waren een aantal jaren geleden alleen weggelegd voor kapitaalkrachtige regio’s en steden zoals Singapore, Helsinki, Toronto en Amsterdam. Het idee leefde dat er eerst een zware investering nodig was in een gedetailleerd 3D-model en een breed netwerk van hoogkwalitatieve sensoren. Er werd zelden gestart vanuit concrete usecases. Iets wat we met DUET wel deden. Samen met IMEC gingen we op zoek naar beschikbare data. We slaagden er samen met de piloten, Pilsen en Athene in om een verkeersmodel te visualiseren in de 3D stad. We gebruikten hiervoor bestaande ruimtelijke informatie (o.a. plaats en hoogte van de gebouwen, breedte van de weg) en konden zo de impact van verkeersmaatregelen op lucht en geluid te bepalen. Het DUET project gaf mede door de ondersteuning vanuit de Europese Commissie het signaal dat Digital Twins een interessant beleidsinstrument zijn voor alle Europese regio’s en kleinere steden in het kader van, bijvoorbeeld, de Green Deal. Samen met de EC werd dan ook het begrip “Local Digital Twin” gelanceerd. Vlaanderen dient als voorbeeld van hoe een netwerk van regionale steden aan een Digital Twin kunnen werken. Athene is het voorbeeld van een minder kapitaalkrachtige grootstad en Pilsen wordt internationaal erkend als voorbeeld van een kleine stad die succesvol een Digital Twin gebruikt.”

DUET loopt eind November ten einde. Wat gebeurt nadien met DUET?

DUET was laureaat van de World Smart City Award Best Enabling Technology 2021 in Barcelona. Tijdens het SCEWC-event(opent in nieuw venster), van 15 tot 17 november, zullen de eindresultaten gepresenteerd worden. Er worden ook workshops georganiseerd door de EC.

In de loop van 2023 worden de DUET resultaten ook nog eens gebundeld in een wetenschappelijk boek dat zal worden uitgegeven door uitgeverij Springer-Nature met als titel “Decide Better: Open and Interoperable Local Digital Twins”.

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/over-ons-0/het-door-digitaal-vlaanderen-gecoordineerde-eu-project-duet-wint-best-enabling-technology-award

Lees het artikel op de site van de Europese Gemeenschap:

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/nl/projects/success-stories/all/met-virtuele-steden-kunnen-stedenbouwkundigen-ideeen-en-oplossingen-testen(opent in nieuw venster)

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/projects/success-stories/all/virtual-cities-enable-city-planners-test-ideas-and-solutions(opent in nieuw venster)

Lees de volledige publicatie van Singapore University(opent in nieuw venster): USE CASES FOR DISTRICT-SCALE URBAN DIGITAL TWINS, P. Alva, F. Biljecki, R. Stouffs

Meer over DUET:

https://citytwin.eu/(opent in nieuw venster)