KLIP-planaanvraag van 5 of 10 euro voorkomt dure verrassingen

Better safe than sorry, zeggen de Britten. Dat is precies wat Luc Van Linden dacht toen hij in de tuin van zijn pas gekochte woning een paar boompjes wilde rooien. Terecht, want onder de grond bleek een actieve gastoevoerleiding te zitten. Dat bleek uit de KLIP-kaart die hij had opgevraagd.

Van expert tot ervaringsexpert

“In 2017 hebben wij in Oudenaarde een woning gekocht, die we gerenoveerd hebben”, vertelt Luc Van Linden. “Achter in de tuin stonden wat boompjes die we wilden laten rooien. Normaal doet een tuinaannemer dat met een kleine graafmachine, maar ik besloot op zeker te spelen. Professioneel begeleid ik nutsbedrijven bij het beheer van hun ondergrondse leidingen en kabels. Eén van de grootste zorgen hierbij is het voorkomen van graafschade. Ik ken die problematiek dus grondig. Daarom deed ik een planaanvraag bij KLIP, het Kabel- en Leidinginformatieportaal. Wat bleek tot onze niet geringe verbazing? De toevoerleiding die onze woning van gas voorziet liep onder mijn perceel door tot de achterliggende woning! Het ging hier dus om een erfdienstbaarheid die blijkbaar niet gekend was, anders had de notaris ze wel in de akte vermeld. Het is dankzij een KLIP planaanvraag van 10 euro dat wij het bestaan van die gasleiding te weten zijn gekomen en de gepaste maatregelen konden nemen. Van expert werd ik in één keer een echte ervaringsexpert.”

Zekerheid voor 10 euro

KLIP werd speciaal in het leven geroepen om aannemers een boel werk te besparen. Als je voorheen een idee wilde krijgen van wat er aan kabels en leidingen in de ondergrond van een geplande werf ligt, moest je zelf bij de verschillende nutsbedrijven je licht opsteken. Voor het luttele bedrag van 5 euro (tot 200 m²) ) of 10 euro (groter dan 200 m²) ) krijg je via KLIP binnen 5 werkdagen een interactieve kaart die je via een online viewer kunt raadplegen. De leidingen op de kaart zijn aanklikbaar om meer informatie te bekijken. Je kunt de verschillende lagen aan- en uitzetten. Op de werf kun je de app gebruiken om de kaart op je tablet of laptop te raadplegen.

Luc Van Linden: “Met het oog op die gasleiding in de ondergrond heeft mijn tuinaannemer zeer omzichtig, en gedeeltelijk manueel, de bomen gerooid en de wortels verwijderd. De gasleiding zat overigens niet op de standaarddiepte van 80 cm, maar op 1,2 meter, wat ons toch wat meer speelruimte gaf.“

Verantwoordelijkheid

Liesbeth Rombouts, productverantwoordelijke KLIP, Digitaal Vlaanderen: “Niet alle tuinaannemers zijn op de hoogte van het bestaan van KLIP en van de verplichting om plannen aan te vragen bij werken die een invloed kunnen hebben op ondergrondse leidingen. Het gaat dus niet alleen om graafwerken. Ik geef een voorbeeld: als tuinaannemer moet je een terras aanleggen met betonklinkers. Daarvoor moet je niet diep graven, maar een zware vrachtwagen moet die klinkers wel komen leveren en ergens op de werf deponeren. Als onder die plek een leiding loopt, kan die door het gewicht verzakken of beschadigd raken. Als aannemer ben je verantwoordelijk voor de eventuele schade en als je geen KLIP-aanvraag hebt gedaan, kan de verzekering weigeren tussen te komen. Je speelt dus beter op zeker.”

Luc Van Linden: “Omdat ik professioneel deze materie ken, heb ik zelf de aanvraag bij KLIP gedaan, maar in principe is het de tuinaannemer die dat moet doen. Ik heb gemerkt dat die verplichting niet of onvoldoende gekend is in die sector. Ik hoop dat mijn verhaal tuinaannemers bewust maakt van de risico’s die ze lopen en wat er aan te doen.”