Het Nationaal Geografisch Instituut verzorgt de langetermijnmonitoring en kwaliteitsbewaking van de referentiestations van FLEPOS (zie ook https://agn.ngi.be/NL/NL2-1.jsp(opent in nieuw venster)). Op basis van langetermijnberekeningen overschrijden de coördinaten van een aantal referentiestations een kritische drempel (1cm XY, 2cm H). Op 8 maart 2021 passen we daarom een aantal coördinaten aan.

Het gaat voornamelijk om kleine hoogteverschillen. Deze zijn te wijten aan grondbewegingen. Zo merken we dat door het terug met grondwater opvullen van de mijnschachten in het Kempisch mijngebied, dit gebied langzaam terug omhoog komt. Daarentegen zien we een daling in verschillende referentiestations in West-Vlaanderen, die wellicht te wijten zijn aan het massaal oppompen van grondwater. Verder onderzoek over deze bodembewegingen in combinatie met grondwatermetingen kunnen nuttige beleidsinformatie opleveren.

Volgende stations werden aangepast: ALDB, GENT, HOEG, HOUT, IEPE, PITM, ZEEB, ZELZ, ZWEV en SELFKANT2 (2625)

De lijst met de nieuwe coördinaten

De aanpassingen hebben slechts een zeer geringe invloed op de hoogtenauwkeurigheid van de RTK-dienstverlening van FLEPOS.