Terugblik

Sinds de start van FLEPOS 3.0 in maart 2019 stellen we vast dat het aantal abonnementen met zo’n 100 per maand toeneemt. Zo telden we eind 2020 nog 6732 geregistreerde abonnementen en bedraagt dit eind 2021 8078. Een toename van 20% op jaarbasis.

De stijging van het aantal abonnementen vertaalt zich ook in de gebruikscijfers.

  • Dagelijks werken gemiddeld 1500 unieke gebruikers met FLEPOS. Op maandelijkse basis zien we gemiddeld 4000 unieke gebruikers. In april registreerden we momenten van 1200 simultane gebruikers t.g.v. de voorjaarspiek in de landbouw.
  • De helft van de registraties behelst SURVEY abonnementen (47%), maar het aandeel van LANDBOUW (27%) en MACHINESTURING (22%) abonnementen neemt gestaag toe. Meer dan 3500 organisaties maken gebruik van FLEPOS.
  • In totaal noteerden we 1,7 miljoen gebruikersuren in 2021, tegenover 1,5 miljoen gebruikersuren in 2020.
  • Als we dit vergelijken bij het prille begin van FLEPOS, dan zagen we eind 2002 op maandbasis 50 unieke gebruikers. Toen waren dit nog uitsluitend SURVEY-gebruikers in het kader van de opmaak van de basiskaart Vlaanderen (of GRB), waarvoor oorspronkelijk FLEPOS, als RTK-GPS netwerk is opgericht.

Door de kosteloze basisdienstverlening merken we in Vlaanderen een zeer hoge adoptiegraad voor deze innovatieve technologie met een hoge toegevoegde waarde door kostenefficiëntie en qua milieu-impact.

De GNSS-technologie evolueert heel snel en biedt nieuwe gebruiksmogelijkheden (drones, toepassingen in de bio-landbouw,…).

Vooruitblik

  • Voor 2022 staat in het voorjaar een nieuwe release van de beheersoftware op de planning, met een licht gewijzigde registratieprocedure.
  • Ook wordt verder gewerkt aan een failover-systeem, samen met onze externe dienstverlener. Hierbij is het belangrijk dat u als gebruiker de URL flepos.vlaanderen.be of gnss.vlaanderen.be aangeeft in de instellingen van uw toestel en niet het vaste IP-adres.
  • Naar aanleiding van de open data-richtlijn (EU 2019/1024) van 20 juni 2019 wordt in het voorjaar van 2022 het hergebruik van de ruwe datastromen van de FLEPOS-referentiestations voorzien. Zo wordt commercieel hergebruik van deze ruwe data tegen een marginale vergoeding mogelijk en kunnen private netwerken hiermee gelijkaardige en/of nieuwe diensten opzetten.
  • Eind 2022 vieren we het 20-jarig bestaan van de dienstverlening van FLEPOS. Dagdagelijks proberen we u een kwalitatieve basis dienstverlening aan te bieden, samen met onze dienstverleners en partners.