De Single Digital Gateway is een verordening van het Europees Parlement. Het is een verplichting voor alle lidstaten en voor alle bestuursniveaus binnen die lidstaten.

Tegen december 2022 moeten alle lokale besturen in Europa, en dus ook de Vlaamse, informatie over hun producten en diensten online beschikbaar maken, in het Engels en op een specifieke website Your Europe.

Agentschap Binnenlands Bestuur en Digitaal Vlaanderen bundelen de krachten om de lokale besturen te helpen aan deze verplichting te voldoen. U kunt ons daarbij helpen.

Hoe kan u ons helpen?

Op twee manieren. Als expert in een inhoudelijke themawerkgroep. Of als tester van het Loket voor Lokale Besturen. Ben jij een inhoudelijk expert over bepaalde producten en diensten van lokale besturen? Neem deel aan de inhoudelijke themawerkgroepen. Werk met ons en de bevoegde overheden mee aan het up-to-date houden van de generieke informatie. De experten staan samen in voor de update van de generieke informatie van enkele productfiches.

U vindt alle informatie hierover op deze pagina(opent in nieuw venster).