Persoonlijke datakluis voor iedere burger

Om de eerste doelstelling te realiseren zal het Datanutsbedrijf een innovatief platform voor persoonlijke datakluizen ontwikkelen, waarin burgers hun gegevens veilig kunnen opslaan en waardoor ze weer controle krijgen over wat er met hun data gebeurt. Zij kiezen met wie ze welke gegevens delen, voor hoe lang en voor welk doel ze gebruikt mogen worden.

“Data laten stromen is de sleutel om onze samenleving en de Vlaamse economie in de jaren twintig een enorme boost te geven,” zegt Vlaams minister van Digitalisering Jan Jambon. “Maar dat vergt vertrouwen. Vlaanderen wil dat vertrouwen in de data-samenleving versterken door de burger zelf controle te geven over zijn data zodat ze die vlotter en veiliger kunnen delen. We bouwen zo een zelf beheerde digitale identiteit.”

Het platform met de persoonlijke datakluizen is gebaseerd op de nieuwe Solid-standaard, ontwikkeld door sir Tim Berners-Lee in samenwerking met Vlaamse experten, onder wie professor Ruben Verborgh (UGent). Sir Tim Berners-Lee was aanwezig op de Trefdag Digitaal Vlaanderen, waarin hij het partnership met Vlaanderen aankondigde en die samenwerking ook Europese ambitie gaf.

Slimme mobiliteit en vastgoedinformatieplatform

Daarnaast zal het Vlaams Datanutsbedrijf initiatieven nemen op het gebied van Internet of Things, sensordata en Smart Cities. Daartoe keurde Vlaamse Regering de realisatie goed van een Vlaamse Sensor Data Space, die een antwoord moet bieden op de vloedgolf aan snelstromende, realtime data afkomstig van allerhande toestellen, camera’s en sensoren. Een eerste concrete case zal zich richten op slimme mobiliteit.

Het Vlaams Datanutsbedrijf zal nog andere sectoren en interessante toepassingen verder verkennen en stimuleren. Zo wordt er vandaag met alle betrokken partners van de vastgoedsector gewerkt aan een innovatief vastgoedinformatieplatform.

De oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf is voorzien voor de lente van 2022. Tegen dan zal ook de definitieve naam van het Datanutsbedrijf bekend gemaakt worden.

Het Vlaams Datanutsbedrijf is een organisatie in oprichting. Het maakt deel uit van het relanceproject Vlaamse veerkracht. ((opent in nieuw venster))

Meer informatie op de website van het Vlaams Datanutsbedrijf.