Digitaal Vlaanderen biedt sinds kort niet alleen de recentste versie van de dataset ‘GRB - Administratieve percelen fiscaal (Adpf)’ aan, maar eveneens de historische versies (vanaf 2017).

De dataset ‘GRB - Administratieve percelen fiscaal (Adpf) wordt jaarlijks aangemaakt: het gaat om de toestand van de kadastrale planpercelen zoals die juridisch geldig zijn op 1 januari van het jaar.

Zoals reeds gecommuniceerd wordt de dataset aangeboden via webservices ((opent in nieuw venster)).

De historische data zijn ook beschikbaar via de downloadtoepassing ((opent in nieuw venster)) en zij kunnen nu ook cartografisch geraadpleegd worden in Geopunt.

Downloaden

Alle historische versies van de dataset sinds 2017, evenals de verschilbestanden tussen die versies, zijn nu beschikbaar via de downloadtoepassing ((opent in nieuw venster)).

Webservices

Ook via de overdrachtdienst ‘WFS GRB - Administratieve percelen fiscaal’ ((opent in nieuw venster)) worden nu, naast de steeds recentste fiscale toestand, ook de historische versies van de GRB Administratieve percelen fiscaal (Adpf) als aparte feature types, aangeboden.

(https://geoservices.informatievlaanderen.be/overdrachtdiensten/Adpf/wfs?request=getcapabilities&version=2.0.0&request=GetCapabilities ((opent in nieuw venster)))

In de raadpleegdienst ‘WMS GRB - Administratieve percelen fiscaal’ ((opent in nieuw venster)) waren reeds voor elke fiscale toestand van Adpf sinds 2017, 3 lagen voorzien: planpercelen, perceelsgrenzen en perceelslabels (met verkorte notering van de CapaKey). Ook voor de steeds recentst beschikbare fiscale toestand zijn deze drie lagen voorzien. (https://geoservices.informatievlaanderen.be/raadpleegdiensten/Adpf/wms?request=getcapabilities&version=1.3.0&service=wms ((opent in nieuw venster))).

Geopunt

De WMS-layers van de historische jaargangen van Adpf, kunnen cartografisch geraadpleegd worden in de Geopunt Kaart ((opent in nieuw venster)) onder het thema Kaarten en plaatsen > Grenzen > percelen > Jaargangen Administratief perceel, fiscale toestand (GRB).

Toegang en gebruik

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Modellicentie Gratis Hergebruik v1.0 ((opent in nieuw venster)) van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.