Gedaan met laden. U bevindt zich op: MAGDA Online neemt afscheid van Piloot en onthult groeiplannen Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

MAGDA Online neemt afscheid van Piloot en onthult groeiplannen

Nieuwsbericht
25 april 2023

MAGDA Online is de kinderschoenen ruimschoots ontgroeid en zet meer dan ooit in op duurzame groei. Een groei die rekening houdt met de noden van gebruikers en hun vraag naar nieuwe diensten. Tot de nieuwe diensten behoren een aantal uitbreidingen in de domeinen ‘kadaster’ en ‘sociale zekerheid’ en de recente toevoeging van het domein ‘gezin’. Ook de ondernemingsgegevens zijn min of meer nieuw. Aanvankelijk werden ze ondergebracht in de oude versie ‘MAGDA Online Piloot’. Vanaf 1 mei zijn de ondernemingsgegevens volledig consulteerbaar in MAGDA Online Pro. Tijd dus om afscheid te nemen van MAGDA Online Piloot en vooruit te kijken naar de groeiplannen van MAGDA Online.

Ondernemingsgegevens in MAGDA Online

MAGDA Online staat, als gebruikerstoepassing van het MAGDA-platform, in voor het veilig delen van gegevens uit authentieke (gesloten) bronnen die alleen kunnen worden geraadpleegd met de juiste machtiging. Ondernemingsgegevens zijn echter publiek domein. Waarom zijn deze gegevens dan zo belangrijk voor MAGDA Online? We stelden de vraag aan Anneleen Gouwy, Productowner MAGDA Online bij Digitaal Vlaanderen. “De integratie heeft te maken met gebruiksvriendelijkheid. Een gebruiker zoekt in MAGDA Online bijvoorbeeld een nummerplaat of de eigenaar van een perceel op en komt terecht bij een onderneming. Dan kan je in MAGDA Online voortaan rechtstreeks doorklikken naar de details van die onderneming. Je zou inderdaad de gegevens ook via de KBO kunnen opvragen, maar dan moet je het programma verlaten en het ondernemingsnummer eerst kopiëren of noteren.

Vraaggestuurde groei

Stijgend gebruik is de enige echte graadmeter voor het succes van het aanbod. MAGDA Online legt op dat vlak alvast een toonaangevend parcours af. Kwartaal na kwartaal blijft het aantal gebruikers en opvragingen fors groeien.

Maak kennis met de ‘New kids on the block’

Nieuw in domein Kadaster

  • Verkoopprijzen opzoeken op basis van een aantal criteria vb. alle transacties in een bepaalde gemeente in een bepaalde periode.
  • Historiek van een perceel opzoeken: wat waren de vorige toestanden van het perceel? Wie waren de vorige eigenaars?

Lokale besturen en intercommunales kunnen op basis van hun bestaande machtiging toegang aanvragen tot deze nieuwe diensten. Bij de aansluitingsaanvraag kiest u voor Pakket MOPRO - Kadastergegevens voor lokale besturen/intercommunales (FO 20/009 en RR 036/2020) uitbreiding ZoekVerkoopprijzen/GeefHistoriekeigendomstoestanden.

Domein Gezin: nieuw sinds Q1 2023

Onlangs werd het domein gezin toegevoegd aan MAGDA Online. Het is nu mogelijk om voor een kind of begunstigde de gegevens rond kindvoordelen uit het Vlaams Groeipakket te raadplegen. Tijdens een webinar dat in samenwerking met de VVSG, Opgroeien en het Agentschap Uitbetaling Groeipakket werd georganiseerd, bleek alvast veel interesse van lokale besturen in deze nieuwe dienst.

Nieuw in het domein Sociale Zekerheid

Sinds vorig jaar biedt het domein sociale zekerheid de mogelijkheid om na te gaan of iemand al dan niet recht heeft op een sociaal voordeel. Daarbij worden achterliggend de sociale statuten bevraagd. Dit is vooral interessant voor lokale besturen.

Nog meer plannen voor 2023

Een tipje van de sluier:

  • Er wordt gewerkt aan een vernieuwde en uitgebreide ‘legal log’ (ten vroegste Q3 2023).
  • Er komen vernieuwingen aan binnen de MAGDA Documentendienst. Onder meer op het vlak van rapportering, track & trace en de mogelijkheid een meer formeel bewijs van verzending te downloaden voor verzendingen naar de eBox.

3 zaken die u moet onthouden over MAGDA Online

In dit overzicht, ziet u in een oogopslag welke domeinen in MAGDA Online geconsulteerd kunnen worden (groene vakjes).

  1. Eén van de grootste voordelen van MAGDA Online is de beperkte kost. Er is geen ontwikkelingskost, alleen een eenmalige aansluitingskost. MAGDA Online is een kant-en-klare webtoepassing die meteen onbeperkt gebruikt kan worden.
  1. Op basis van de machtiging kunt u zelf de gebruikersrechten van uw medewerkers bepalen en beheren via het Vlaams Gebruikersbeheer ACM/IDM.
  1. MAGDA Online is gebouwd op de noden van gebruikers. De toepassing wordt geleidelijk verder uitgebreid en biedt nu, vanuit het ruime aanbod aan API’s van MAGDA, data in 7 domeinen aan.

Meer informatie?