De regeling geldt nu ook voor werkzoekenden die in Brussel wonen en les volgen aan een Centrum Voor Volwassenenonderwijs of een Centrum Voor Basiseducatie in Brussel. Wanneer ze zijn ingeschreven bij de gewestelijke plaatsingsdienst Actiris, worden zij nu ook vrijgesteld van het betalen van het inschrijvingsgeld voor hun opleiding. Het gaat jaarlijks om 20.000 tot 50.000 personen.

Veilige gegevensuitwisseling via MAGDA

Om een vrijstelling bij de inschrijving te kunnen toepassen moeten de centra kunnen controleren of de cursist werkzoekend is en, zo ja, of de opleiding waarvoor de cursist zich wil inschrijven in een werktraject past dat door de relevante dienst voor arbeidsbemiddeling is vastgelegd.

Om deze controle automatisch uit te voeren, dienen persoonsgegevens van de respectievelijke dienst voor arbeidsbemiddeling geraadpleegd te worden. Hiervoor heeft MAGDA een nieuwe webdienst ontwikkeld waarmee de gegevens op een veilige manier kunnen opgehaald worden. Deze dienst is achterliggend gebaseerd op een dienst van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ontsluit gegevens over werkzoekenden van de vier gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, FOREM, Actiris en ADG).

Het Agentschap Hoger en Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) richt zich hiermee tot kwetsbare doelgroepen, zoals werkzoekenden. Het wil de processen inzake de financiering en de subsidiëring van het volwassenenonderwijs zo optimaal mogelijk laten verlopen - in dit geval door beschikbare persoonsgegevens op elektronische wijze op te vragen bij de authentieke bronnen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de MAGDA-diensten kunt u terecht op de MAGDA-gebruikersomgeving ((opent in nieuw venster))of via helpdesk.magda@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)