Het is voortaan mogelijk om 29 maritieme datasets van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust te visualiseren op de Geopunt-kaart.

Over Geopunt

Sinds november 2013 is geopunt.be ((opent in nieuw venster)) het uniek geoportaal van de Vlaamse overheid. Geopunt bundelt alle beschikbare (geografische) informatie binnen de Vlaamse overheid en stelt deze beschikbaar aan een zeer diverse doelgroep (overheid, ondernemingen, ...). Het laagdrempelig gebruik van geografische informatie staat hierbij centraal.

Uitbreiding met maritieme datalagen

Geopunt heeft zijn dienstverlening nu uitgebreid met 29 maritieme datasets. Het gaat voornamelijk om informatie zoals weergegeven op de officiële Belgische zeekaarten: grenzen in de Noordzee, namen van zandbanken, locatie van windmolenparken, wrakken of pijpleidingen, verschillende types boeien,… Dit vergroot aanzienlijk het aanbod van Geopunt - dat uit ruim 600 kaartlagen bestaat - en het zorgt voor een betere ontsluiting van de data van de bronbeheerder: het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Het Team Vlaamse Hydrografie van dit agentschap produceert de zeekaarten volgens internationale normen. Zij zullen de maritieme datasets een paar keer per jaar bijwerken op Geopunt. Let wel: daardoor zijn de kaarten op Geopunt niet geschikt voor navigatie. Zeevarenden moeten nog steeds berichten aan zeevarenden opvolgen of elektronische kaarten via erkende distributeurs verkrijgen.

Interoperabiliteit

Een en ander kadert in het streven van Digitaal Vlaanderen naar interoperabiliteit, onder andere door steeds meer data te ontsluiten en authentieke bronnen met elkaar te verbinden. Marc Roesbeke van Team Vlaamse Hydrografie vatte het samen met een Japans citaat: “Ieder voor zich is een druppel, samen zijn we een oceaan”.

Waar te bekijken?

Deze datasets werden toegevoegd aan Geopunt-kaart onder het thema “Maritiem” in de themaboom.