Interbestuurlijk en intergemeentelijk, maar vooral burger centraal

Mijn Burgerprofiel kan je moeilijk in één laatje duwen. Het platform richt zich tot Vlaamse overheden, lokale overheden en zelfs tot de federale overheid. Maar het is de burger die centraal staat. Mijn Burgerprofiel biedt een antwoord op het labyrint aan e-loketten die er vandaag al zijn en wellicht nog zullen bijkomen. Burgers maken geen onderscheid tussen de bestuurlijke niveaus. Of die toelage nu Vlaams, federaal of regionaal is, ze staan er niet bij stil. Met dat uitgangspunt in gedachte werd Mijn Burgerprofiel opgezet. De burger meldt zich één keer aan en kan van daaruit alle digitale deuren van andere (aangesloten) overheden openen. Een gemeente of stad die fiscale attesten aflevert voor kinderopvang? Een Vlaamse overheid die inzage geeft in de status van een dossier? De federale overheid die een melding stuurt via eBox? Overheden die burger centraal denken, weten waarom ze blij zijn met het initiatief. En Mijn Burgerprofiel weet waarom ze de one-stop-shop voor de burger zijn geworden.

Jury lovend

“De single-sign-on zorgt voor een optimale gebruikservaring,” aldus Eddy Van der Stock, CEO van V-ICT-OR vzw. “Maar ook de intuïtieve manier waarop je in Mijn Burgerprofiel informatie vindt, werd ten zeerste geprezen door de juryleden.” Dat Mijn Burgerprofiel de award won van een sterk project als Urban Sense, een Smart City Data Platform opgezet door Brugge, Leuven en Roeselare, maakt de award nog waardevoller. Goedele Van der Spiegel Goedele, afdelingsverantwoordelijke Mijn Burgerprofiel: “Ik kan alleen maar zeggen dat het dankzij de medewerking over de grenzen van de besturen en gemeenten heen is, dat we vandaag staan waar we staan. Dank daarvoor aan iedereen, aan de partners en teams binnen Digitaal Vlaanderen, die hieraan meewerken.”

Mijn Burgerprofiel is een project van Digitaal Vlaanderen.

Meer informatie voor burgers vindt u hier. ((opent in nieuw venster))

Alle informatie over overheden werd gebundeld op deze pagina. ((opent in nieuw venster))