Digitaal Vlaanderen stelt een nieuwe dataset ter beschikking, met informatie die wordt gerapporteerd in het kader van de Drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 98/83/EC). Het gaat om de lijst van de waterproductiecentra in Vlaanderen met hun locatie: Leveringsgebieden drinkwater, toestand 07/10/2019 ((opent in nieuw venster)). Het gaat om data van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd. De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.

Je kan de gegevens van deze nieuwe dataset bekijken via de Geopunt-kaart ((opent in nieuw venster)), Thema’s > Natuur en milieu > Water > Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater.

Webservices

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar in de WMS-layer ‘Water Supply Zone’ van de publiek toegankelijke raadpleegdienst, WMS Vlaamse Milieumaatschappij ((opent in nieuw venster))

De gegevens van de Leveringsgebieden drinkwater worden eveneens aangeboden via de overdrachtdienst WFS Vlaamse Leveringsgebieden Drinkwater drinkwaterrichtlijn ((opent in nieuw venster)).

Meer informatie is te vinden op de productpagina van de webdiensten. Specifieke informatie over de raadpleeg- en overdrachtdiensten van Digitaal Vlaanderen vind je onder ‘Ons GIS-aanbod’ ((opent in nieuw venster)).

Downloaden?

Deze datasets worden via de downloadtoepassing ((opent in nieuw venster)) (onder de categorie ‘Milieu’) en via de Geopunt-catalogus ((opent in nieuw venster)) gratis en zonder registratie ter beschikking gesteld.

De dataset bestaat uit vectoriële gegevens en is beschikbaar in twee formaten: GML en Shapefile.

De gegevens van de dataset kunnen, in overeenstemming met de regeling voor hergebruik van overheidsinformatie, hergebruikt worden tegen de voorwaarden van de Modellicentie voor gratis hergebruik. De opgenomen informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform de regeling voor toegang tot bestuursdocumenten. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.