Waarom open data?

Open data zijn gegevens die de overheid in een open en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stelt en die vrij kunnen worden gebruikt, hergebruikt en herverdeeld. Door iedereen. Met open data wil de Vlaamse overheid informatie, die ze inzamelt in functie van haar werking, teruggeven aan de maatschappij. Digitaal Vlaanderen promoot de publicatie van open data en wil het gebruik van open data binnen en buiten de overheid stimuleren. Uit het voorbeeld van openthebox blijkt dat open data aan de basis kan liggen van een innovatieve toepassing die tot meer transparantie leidt.

Voorbeeld van een spiderweb in openthebox (zie afbeelding)

Rechtstreeks naar de getuigenis.(opent in nieuw venster)

Meer info over open data.

openthebox.be(opent in nieuw venster)