“Vroeger werd perceelsinformatie in de Basiskaart Vlaanderen (GRB) jaarlijks bijgewerkt, daarna om de drie maanden. Sinds juli 2022 gebeurt dit maandelijks” vertelt product owner Hendrik Van Hemelryck. “Dit is nuttig voor heel veel gebruikers, denk maar aan steden en gemeenten, overheden of landmeters en architecten. Door de snellere bijwerking worden de synchronisatieverschillen tussen hun eigen databank en de percelenkaart veel kleiner. Op die manier kunnen ze makkelijker actuele informatie opzoeken over een bepaalde verkaveling of een woning.”

Blijvende samenwerking

De data worden aangeleverd door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), ook gekend als het kadaster. Digitaal Vlaanderen werkt ze vervolgens automatisch bij in alle producten van de Basiskaart Vlaanderen (GRB). Je kunt die producten raadplegen via de downloadtoepassing, de GRB-webdiensten of in raadpleegtoepassingen zoals Geopunt.

Ook in de toekomst blijven Digitaal Vlaanderen en de AAPD samenwerken aan een verbetering van de datakwaliteit, een nog snellere bijwerking en een vlotte uitwisseling en behandeling van meldingen.

Meer informatie?

Meer informatie over de Basiskaart Vlaanderen (GRB) vind je op deze pagina.(opent in nieuw venster)