Gedaan met laden. U bevindt zich op: Release: orthofotowerkbestand, middenschalig, 2024.03 Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Release: orthofotowerkbestand, middenschalig, 2024.03

Nieuwsbericht
5 juni 2024

De WMS orthofotowerkbestand en de overeenkomstige WMTS ofw werden geactualiseerd met beelden van 2024 voor West-Vlaanderen-Zuid en Vlaams-Brabant Oost. Hiermee bevat deze dataset gebiedsdekkend luchtopnamen van 2023 en 2024.

Digitaal Vlaanderen geeft jaarlijks de opdracht om gebiedsdekkend middenschalige luchtopnamen van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Kort na de inwinning wordt een compilatie van tussentijdse orthofotowerkbestanden ter beschikking gesteld met een grondresolutie van 15cm. Dit product werd nu bijgewerkt met nieuwe beelden van 2024 voor West-Vlaanderen-Zuid en Vlaams-Brabant-Oost. De mozaïek is aangevuld met een dataset ‘vliegdagcontour’ die voor ieder deel van de compilatie de opnamedatum weergeeft.

Dit product heeft een lagere kwaliteit dan het standaard product, zowel geometrisch (60cm RMSE) als visueel waarbij objecten boven het maaiveld vertekeningen kunnen vertonen. Dit product is daarom enkel geschikt voor professioneel gebruik.

Voor gebruik op publieke webpagina’s of voor gebruik door een ruime doelgroep wordt aanbevolen gebruik te maken van het standaard product “Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen” dat gemiddeld 6 maanden na de inwinning bijgewerkt wordt en een hogere geometrische nauwkeurigheid (15cm RMSE) kent en geen vertekeningen vertoond in de voorstelling van objecten die boven het maaiveld gelegen zijn

Bekijken en downloaden

De gegevens van de dataset zijn beschikbaar via

Voor hergebruik (decreet Hergebruik van Overheidsinformatie) is de Vlaamse Open Data licentie v1.2 van toepassing. De informatie is openbaar en eenieder heeft inzagerecht conform het decreet openbaarheid van bestuur. Het gebruik voor taken van algemeen belang door instanties (openbare instellingen), is geregeld door het Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen.