De sperperiode in het kader van Recht van Voorkoop is afgelopen.

Het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ schakelde succesvol over naar de kadastrale toestand 1/1/2021.

Concreet betekent dit dat alle percelen die niet meer voorkomen in de kadastrale toestand 1/1/2021 niet meer actief zijn in het RVV-themabestand. Enkel de nieuwe kadastrale toestand geldt.