Vlaamse sportfederaties sturen jaarlijks hun ledenbestanden door naar Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid. “Maar in die adressenbestanden zitten soms fouten”, vertelt Mieke Morreel, functioneel analist bij Sport Vlaanderen, “want de adressen worden meestal in een tekstveld ingegeven of manueel overgetikt. Omdat foute adressen aanleiding kunnen geven tot allerlei misverstanden, controleren wij alle adressen die de federaties ons toesturen. We checken twee zaken: ten eerste, klopt de combinatie postcode/gemeente/straat? En ten tweede, is de straatnaam correct geschreven? Een monnikenwerk zou je denken, maar sinds een jaar gebruiken we daarvoor de Adresmatch service van Digitaal Vlaanderen en dat bespaart ons enorm veel tijd.”

Vergelijking met Adressenregister

“Zoals de naam het zegt, vergelijkt Adresmatch de adressen met de authentieke bron: het Adressenregister. Je geeft een ‘vuil’ adres in en je krijgt een ‘schoon’ adres terug vanuit het Adressenregister. Zo kom je tot gestandaardiseerde adressenbestanden”, legt Jan Laporte, relatiebeheerder bij Digitaal Vlaanderen, uit. “Sport Vlaanderen heeft een interface gebouwd op de REST API die wij vanuit het Gebouwen- en Adressenregister van Digitaal Vlaanderen ter beschikking stellen. Het is een hulpmiddel om adressen op te schonen, om de adres-identificator te vinden of om de match tussen huisnummer en gebouw, na te kijken.”

Mieke Morreel: “Concreet sturen de federaties hun excellijsten naar onze validator tool. Die voeden we aan Adresmatch. Indien de combinatie postcode/gemeente/straat niet klopt, volgt er een foutmelding. Is de straatnaam foutief, dan stelt Adresmatch een straat voor die er het meest op lijkt. Als Adresmatch er ook niet uitkomt, dan krijgen we een melding dat het adres echt niet klopt.”

Dienstverlening van Sport Vlaanderen aan Vlaamse sportfederaties

“Het is de bedoeling van Sport Vlaanderen dat de Vlaamse sportfederaties op deze manier tot correcte en uniforme adresbestanden komen”, vervolgt Mieke Morreel. “Zie het als een dienstverlening van ons aan de sportfederaties. Zeker voor federaties die hun adressen nog manueel intypen, is dit een grote hulp. Ook voor onszelf is Adresmatch een meerwaarde. We gebruiken bijvoorbeeld regelmatig de zoekfunctie van het Adressenregister en postnummers worden automatisch toegevoegd als ze ontbreken. Momenteel ontwikkelen we ook een adreswizard. Hiermee kunnen we op basis van de gemeente en de straat de overeenkomstige huisnummers in die straat ophalen. Zo kunnen we het Adres-ID - daar gaat het uiteindelijk om - correct opslaan.”

Cruciaal voor de digitalisering

Adresmatch is niet alleen voor Sport Vlaanderen een onmisbare tool, ook Woningpas (https://woningpas.vlaanderen.be ((opent in nieuw venster))), het digitaal paspoort voor Vlaamse woningen, maakt gebruik van de service. Net als de provincie West-Vlaanderen, die een ‘Adreschecktool’ ontwikkelde op basis van de REST-API. Jan Laporte verwijst tot slot ook naar andere API’s die een brug slaan tussen ruwe adresdata en de authentieke adressen uit de basisregisters: “Omdat ze onder de motorkap draaien”, verklaart hij, “merken de gebruikers ze niet op. Maar ze zijn cruciaal voor de digitalisering van de overheid want ze standaardiseren de adressenbestanden waardoor kwaliteit, uniformiteit en uitwisselbaarheid gegarandeerd worden.”

Meer weten?

Op de website van van het Gebouwen- en Adressenregister (https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregister ((opent in nieuw venster))), onder ‘Productieomgeving’ vindt u een overzicht, voorbeelden, handleidingen en veelgestelde vragen.

Via volgende link kan u een REST-API uitproberen of ontdekken hoe adressuggesties (autocomplete) in een toepassing geïmplementeerd kunnen worden:

https://docs.basisregisters.vlaanderen.be/docs/api-documentation.html#tag/api-documentation.html ((opent in nieuw venster))