Gedaan met laden. U bevindt zich op: Technologie maakt steden ouderdomsvriendelijk Nieuwsberichten van Digitaal Vlaanderen

Technologie maakt steden ouderdomsvriendelijk

Blogbericht
8 maart 2021

Digitaal Vlaanderen participeert in het project URBANAGE. Dat is een Europees project dat wil nagaan hoe je ‘disruptieve’ technologieën zoals een digitale tweeling van de stad (Digital City Twins), big data analyse en artificiële intelligentie kunt inzetten om steden in de toekomst ouderdomsvriendelijker te maken.

“URBANAGE staat voor Enhanced URBAN planning for AGE-friendly cities through disruptive technologies” legt Lieven Raes uit. Lieven is de projectverantwoordelijke binnen ons agentschap voor onderzoek en ontwikkeling over Smart Cities. “Dit Europees project wil nagaan hoe je technologie kunt inzetten om steden in de toekomst ook leefbaar te houden voor oudere mensen. Dat is een belangrijke uitdaging, want onze samenleving vergrijst.”

Twee cases

Ons agentschap werkt samen met imec mee aan twee concrete pilootcases in Vlaanderen.

In de eerste case wil een gemeente haar senioren bijstaan met gerichte informatie over wegenwerken in hun buurt. De gemeente heeft dan nood aan informatie over geplande wegenwerken. Die halen ze uit het GIPOD-platform. We onderzoeken hoe we leeftijdsgegevens en data over weghinder kunnen combineren om bij te dragen aan een betere mobiliteit voor de betrokken buurtbewoners.

In de tweede case wil de lokale overheid inschatten waar er binnen de komende decennia welke voorzieningen nodig zijn voor de hippe vijftigers van vandaag. Er is nood aan persoonsgegevens om te weten wie aan het profiel voldoet. “Deze data willen we via het gegevensdelingsplatform MAGDA ophalen en vervolgens anonimiseren en/of pseudonimiseren.” zegt Dorien Bauwens. Zij is verantwoordelijk voor de Slimme Diensten van Kruispuntbank Vlaanderen en ook betrokken bij URBANAGE. “Door deze informatie op een slimme manier te combineren met authentieke gegevensbronnen voeden we de digitale tweeling. Op basis van die gegevens brengen steden toekomstige noden in kaart.“

“Om beide cases te realiseren gaan we de Digital City Twin die we momenteel samen met partners als imec bouwen, koppelen met Smart City-databronnen zoals het Generiek Informatieportaal Openbaar Domein (GIPOD) en gegevens uit het MAGDA-platform” legt Lieven uit. “We gaan ook na wat juridisch kan”.

Het project loopt over drie jaar

Het URBANAGE project loopt over drie jaar en wil nagaan hoe overheidsinstanties disruptieve technologieën kunnen gebruiken bij stadsplanning, zonder de daaraan gekoppelde maatschappelijke uitdagingen en juridische aspecten uit het oog te verliezen. Verschillende belanghebbenden worden betrokken bij het project zoals de Europese federatie van ouderen. Voor Urbanage werkt Digitaal Vlaanderen samen met Helsinki -wereldwijde voorloper op het gebied van Smart Cities- en de stad Santander in Spanje.

DUET

De deelname van Digitaal Vlaanderen aan URBANAGE vloeit voort uit onze betrokkenheid bij het project ‘Digital Urban European Twins (DUET). Ons agentschap trekt dit project, waar Vlaanderen samenwerkt met Athene en de stad Pilsen. DUET bouwt een ‘digitale tweeling’ die ingezet kan worden op het niveau van steden en regio’s. Met dit digitale model kunnen via simulaties beleidsbeslissingen getest worden, en indien nodig verbeterd. DUET baseert zich op de allernieuwste internationale technologie en standaarden en vormt ook de basis voor de ontwikkeling van de URBANAGE Digital Twin.

Meer informatie?

Meer informatie over het project ‘URBANAGE’ vind je op deze pagina(opent in nieuw venster).

Meer informatie over het project ‘DUET’ vind je op deze pagina(opent in nieuw venster).

Meer informatie over het gegevensdelingsplatform MAGDA vind je op deze pagina.

Meer informatie over het GIPOD vind je op deze pagina.

Meer informatie over de slimme diensten vind je op deze pagina.